Πέμπτη 26 Απριλίου 14:37      13°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


"Ζεστάθηκε" το ταμείο του ΟΛΠΑ

"Ζεστάθηκε" το ταμείο του ΟΛΠΑΟ Οργανισμός Λιμένα Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ ΑΕ ) ανακοίνωσε ότι, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών του στοιχείων κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις δυσχερείς παραμέτρους που επηρεάζουν την λειτουργία του Οργανισμού, όπως η έλλειψη επαρκών οδικών & σιδηροδρομικών συνδέσεων με τον λιμένα, η ανάπτυξη εναλλακτικών μεταφορικών διαδρομών οι οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά κ.τ.λ., εμφανίζει σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, αύξηση των εσόδων κατά 7,08% και μείωση των δαπανών κατά 24,66%.
Στόχος της διοίκησης είναι η περαιτέρω αύξηση των εσόδων, καθώς η περιστολή των εξόδων ήδη εγγίζει το σκληρό πυρήνα των ανελαστικών δαπανών.
Για τον λόγο αυτό καθίσταται επιβεβλημένη η χωρική και τροπική επέκταση - ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, όπως η ανάπτυξη του εμπορικού Λιμένα, η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμού LNG, η ανάπτυξη & λειτουργία υδατοδρομίου, η λειτουργία αγκυροβολίου mega yachts, η προσέλκυση κρουαζιέρας, η εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων άντλησης υδρογονανθράκων κ.α, προκειμένου κατ' αυτόν τον τρόπο να διευρυνθούν οι πηγές των εσόδων του Οργανισμού.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:37:24]