Παρασκευή 20 Απριλίου 06:14      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Το έργο “ARRIVAL CITIES” εγκρίθηκε για τη δεύτερη φάση υλοποίησης

Πάτρα: Το έργο “ARRIVAL CITIES” εγκρίθηκε για τη δεύτερη φάση υλοποίησηςΜε στόχο την ενημέρωση για την έγκριση και ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης υλοποίησης του έργου «ARRIVAL CITIES», συναντήθηκε η τοπική ομάδα συνεργαζομένων φορέων (Urbact Local Group-ULG) με συντονιστή την ΑΔΕΠ ΑΕ. Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 στο χώρο της δημοτικής επιχείρησης μέσα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής σκέψεων.

Δόθηκε έμφαση στην αναλυτική παρουσίαση των οροσήμων της διετούς φάσης υλοποίησης του έργου μέχρι το Μάιο 2018. Η μεθοδολογία των θεματικών εργαστηρίων κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, οι οποίοι θεωρούν τις βέλτιστες πρακτικές ως υλικό ιδιαίτερης σημασίας και γι' αυτό επιθυμούν την ενημέρωσή τους, για ότι περιλαμβάνεται στα συνολικά πέντε θεματικά εργαστήρια του έργου. Το πρώτο από αυτά θα διοργανωθεί στη Δρέσδη (21-23.9.2016) με άξονα αναφοράς την κοινωνική συνοχή και την ενεργοποίηση των πολιτών για δράση από κοινού. Οι πρακτικές των θεματικών εργαστηρίων θεωρούνται ως μια εξαιρετική δεξαμενή ιδεών, δικτύωσης, πληροφόρησης και ανάπτυξης συνεργασιών. Συμφωνήθηκε να παρουσιαστεί το «Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων-ΠΕΔ» ως καλή πρακτική της Πάτρας στο πρώτο θεματικό εργαστήριο, με έμφαση στην ενεργοποίηση των τοπικών φορέων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά του Ρατσισμού 2016» το Μάρτιο 2016, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνέργιας προς όφελος της κοινωνίας ενάντια σε στερεότυπα.

Η σύνταξη του τοπικού σχεδίου δράσης αποτέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης όπου κρίθηκε σκόπιμο να εντοπιστούν ενέργειες που μπορούν να δοκιμαστούν πιλοτικά, με πρωτοβουλία, ίδια μέσα και πόρους των μελών της τοπικής ομάδας. Αυτό θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα ιδέα, οπότε η κεκτημένη εμπειρία που θα φέρει, να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε το τελικά προτεινόμενο τοπικό σχέδιο δράσης να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο και "αξιόπιστο". Τα μέλη της τοπικής ομάδας Πάτρας (ULG) συμφώνησαν ότι η συλλογή των προτάσεων για το LAP θα είναι μια συνεχής διαδικασία με έμπνευση και δημιουργικότητα, κρίνοντας ως αναγκαία τη συλλογή σχετικών δεδομένων για την τρέχουσα κατάσταση στην Πάτρα, που θα συμβάλει στην ποιότητα του σχεδίου.

Το έργο "ARRIVAL CITIES" συντονίζεται από το Δήμο Amadora (Πορτογαλία), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III (2014-2020), στον άξονα 1.1.2 «Βελτίωση του σχεδιασμού αειφόρων στρατηγικών ανάπτυξης των πόλεων» και υλοποιείται από συνολικά δεκαμελές εταιρικό σχήμα φορέων από τη Λετονία, Ισπανία, Φιλανδία, Iταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΑΔΕΠ ΑΕ έχει διασυνδέσει το έργο με τη δραστηριοποίηση της Πάτρας στο δίκτυο «ALDA: Ευρωπαϊκή Ένωση Τοπικής Δημοκρατίας» και στο δίκτυο «Διαπολιτισμικές πόλεις» του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ως προς τη διάχυση και την αξιοποίηση των προϊόντων του.
(Πληροφορίες: Χρύσα Γεραγά / email: geraga@adep.gr / τηλ: 2610-361743, 746).

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:14:59]