Τετάρτη 21 Μαρτίου 10:55      11°-19° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Προκήρυξη θέσης εργοθεραπευτή στη "Μέριμνα"

Προκήρυξη θέσης εργοθεραπευτή στη "Μέριμνα"Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης εργοθεραπευτή, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, από 1/9/16 έως 31/7/17.
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών.
Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν αναλόγως.
Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.
Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στη Γραμματεία του "ΜΕΡΙΜΝΑ", στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι και την Παρασκευή 29/7/2016, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 9 π.μ.-2 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2610-221946 και 2610072988.
Επίσης, η ίδια προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:55:32]