Σάββατο 21 Απριλίου 12:40      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


330 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού - Δείτε τις θέσεις στη Δυτική Ελλάδα

330 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού - Δείτε τις θέσεις στη Δυτική ΕλλάδαΕγκρίθηκε η πρόσληψη, τριακοσίων τριάντα (330) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων (Έργα Τρίτων) και κατανέμουμε το προσωπικό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα.
Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/3-31994), όπως ισχύει.
Για να διαβάσετε την προκήρυξη και τον πίνακα πατήστε ΕΔΩΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:40:45]