Παρασκευή 20 Απριλίου 21:32      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το Poseidon Med II στο Λιμάνι της Πάτρας

Το Poseidon Med II στο Λιμάνι της ΠάτραςΣτις 28 & 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια του προγράμματος Poseidon Med II, διήμερη τεχνική συνάντηση εργασίας (workshop) των εταίρων του Poseidon Med II στο λιμάνι της Πάτρας, η οποία επικεντρώθηκε στις λειτουργίες, την τεχνολογία, τις υποδομές, τα ζητήματα ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ ως καύσιμο.
Πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στο Λιμάνι της Πάτρας, συζητήθηκαν εφικτά σενάρια για την εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών και την καταλληλότητα των χώρων, που θα επιτρέψουν στο Λιμάνι της Πάτρας να προσφέρει υπηρεσίες ανεφοδιασμού ΥΦΑ ως καύσιμο στα πλοία ώστε να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες.
Περαιτέρω, με την ενεργό συμμετοχή των 28 συμμετεχόντων, έγινε εκτίμηση των ποσοτήτων ΥΦΑ που απαιτούνται ως καύσιμο για δύο τύπους πλοίων Ro-Pax που εκτελούν δρομολόγια Πάτρα-Μπάρι και Πάτρα-Ανκόνα και αναδείχθηκαν τα κρίσιμα θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες επέκτασης για την παροχή φυσικού αερίου για οικιακή και βιομηχανική χρήση στην πόλη της Πάτρας.
Παράλληλα, ο Σταύρος Αντύπας, Διευθυντής Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης, του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπέδειξε εκ μέρους του ΟΛΠΑ πιθανούς χώρους εγκατάστασης μικρής κλίμακας ΥΦΑ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.
«Το πρόγραμμα έχει πλέον εισέλθει στη φάση ωρίμανσης, συνδυάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο με έγκυρα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν κοινής αποδοχής από όλα τα συμμετέχοντα μέρη», τονίζει ο Θάνος Κολιόπουλος, Global Special Projects Manager του Lloyd's Register στο Λονδίνο και επικεφαλής της συνάντησης εργασίας.
Η συνάντηση εργασίας κατέληξε με την εκπόνηση ενός πλάνου με σημεία για περαιτέρω δράση και αξιολόγηση, τα οποία θα εξεταστούν ενδελεχώς από τους εταίρους του προγράμματος.
Εκ μέρους της ΔΕΠΑ που είναι ο συντονιστής του προγράμματος Poseidon Med II, o Γιώργος Πολυχρονίου, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών και Πληροφορικής ανέφερε :
«H δυνατότητα του λιμανιού της Πάτρας να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ αποτελεί σημαντικό στοιχείο υλοποίησης των απαιτούμενων υποδομών ώστε το ΥΦΑ να καθιερωθεί ως εναλλακτικό καύσιμο στη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των εγκαταστάσεων για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών χρηστών της πόλης της Πάτρας αλλά και καταναλωτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αποτελούν σημαντική παράμετρο βιωσιμότητας για την πλήρη ανάπτυξη του έργου».
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, κ. Νίκος Κοντοές ανέφερε: «Ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών συμμετέχει ενεργά και δραστήρια, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Poseidon Med II, που διερευνά τις δυνατότητες εγκατάστασης υποδομών εφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ και εκπονεί τις σχετικές τεχνικές μελέτες για τα λιμάνια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών η εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας, επεκτάσιμης στη συνέχεια και για τροφοδοσία με φυσικό αέριο για βιομηχανική και οικιακή χρήση, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα.
Η έλευση φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα αποτελεί διαρκές αίτημα των πολιτικών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας καθώς και αναγκαία και κρίσιμη παράμετρο για την οικονομία της. Αναμένεται να έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος της αστικής περιοχής της πόλης μας».
Παρόμοια σεμινάρια θα διοργανωθούν και στα υπόλοιπα λιμάνια του προγράμματος Poseidon Med II τους επόμενους μήνες.
Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;
Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί έναν οδικό χάρτη που αποσκοπεί στην ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου για τη ναυτιλία, προωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες -Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο- και περιλαμβάνει έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) καθώς και τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει κορυφαίους ειδικούς από τον κλάδο της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα ανεφοδιασμού με ΥΦΑ και να εγκαταστήσουν μια εύρυθμη και βιώσιμη αγορά για ΥΦΑ.
Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:32:15]