Δευτέρα 16 Ιουλίου 13:23      19°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ερώτηση Παπαθεοδώρου για τη θητεία των Γραμματέων στα ΑΕΙ

Ερώτηση Παπαθεοδώρου για τη θητεία των Γραμματέων στα ΑΕΙΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον ΥπουργόΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Φίλη Νικόλαο
ΘΕΜΑ:«Προβλήματα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ εξαιτίας της λήξης της κατά παράταση θητείας των Γραμματέων τους.»
Η θέση Γραμματέα των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ συνιστούν μια καθιερωμένη και αναγκαία λειτουργία της κλασσικής διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απαραίτητη για τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας και συνεπώς για τη διοικητικά απρόσκοπτη λειτουργία τους.Ωστόσο το Υπουργείο, στον νόμο "Κύρωση Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις", συμπεριέλαβε εκπρόθεσμη τροπολογία που καταργεί τους Γραμματείς ΑΕΙ και ΤΕΙ, με ανάθεση και παράταση θητείας, χωρίς να προβλέπει ανάθεση των καθηκόντων τους σε κάποιο άλλο όργανο Διοίκησης.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση πέραν του γεγονότος ότι δημιουργεί διοικητικό κενό στα αυτοδιοικούμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αποδεικνύει ότι το Υπουργείο δεν αντιλαμβάνεται το χάος που δημιουργείται την επομένη ημέρα από την δημοσίευση σε ΦΕΚ για την παύση των Γραμματέων,καθώς δεν δίδεται από το νόμο καμιά περίοδος μετάβασης από το καθεστώς λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ με Γραμματείς στο νέο καθεστώς χωρίς Γραμματείς. Επίσης, δεν καθορίζεται ποιο όργανο θα ασκήσει τις πολλαπλές και εξειδικευμένες αρμοδιότητες του Γραμματέα προξενώντας όπως είναι φυσικό αναταραχή στα Ιδρύματα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η κατάργηση των Γραμματέων των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ συνιστά ακόμα πράξη χειραγώγησης και παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προβληματική κατάσταση που προκύπτει σήμερα στα Ιδρύματα, ειδικότερα αυτήν την κρίσιμη για αυτά περίοδο;
Προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την άμεση τροποποίηση αυτής της ρύθμισης, ώστε οι κατά παράταση θητείες των Γραμματέων να λήξουν 31/12/2016, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος εύρυθμης διευθέτησης ζητημάτων που χειρίζονται, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους (ΠΔ 160/2008), και να προετοιμασθούν ταυτόχρονα προκηρύξεις για νέους Γραμματείς, αφού το αρθρ. 28 του ν. 4009/2011 δεν καταργείται;
Ο ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:23:57]