Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 16:04      19°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΣτην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 12η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:
1- 1. Εξέταση των ενστάσεων κατά του από 2-6-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και 2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την Προμήθεια «Χρωμάτων ΔΕ Μεσσάτιδος-Παραλίας-Βραχνεΐκων-Ρίου (2015) του Δήμου Πατρέων για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων του Τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
2- Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες Διευθέτησης Κοίτης και Απομάκρυνσης Αδρανών Υλικών από Χειμάρρους Δ.Ε. Πατρέων προς Πρόληψη Πλημμύρων (εισηγητής: Π. Στάμος -Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3- Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρωίμου οχετού σε δημόσια σχολεία του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 99.015,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19/2014 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
4- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την κατακύρωση της προμήθειας ιστών και φωτιστικών σωμάτων κορυφής (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
5- Ορθή επανάληψη της αριθ. 307/7-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διατύπωση της τελευταίας παραγράφου και συγκεκριμένα: στα έχοντας υπόψη της 2ης σελίδας η φράση ΄΄κατά πλειοψηφία΄΄ αντικαθίσταται από τη λέξη ΄΄ομόφωνα΄΄ (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6- Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες Διευθέτησης Κοίτης και Απομάκρυνσης Αδρανών Υλικών από Χειμάρρους Δ.Ε. Βραχναιίκων-Μεσσάτιδας προς Πρόληψη Πλημμύρων (εισηγητής: Π. Στάμος -Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
7- Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.668,40 €, για την προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου στάθμευσης του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος -Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 45/2016 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 74.294,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικών ειδών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
9- Συμπληρωματική ανάληψη υποχρεώσεων για το επιπλέον ποσό που προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ σε 24% (με ανατροπή υπολοίπου και νέα συνολική ψήφιση πίστωσης) για την ανανέωση συνδρομών για υπάρχοντα τεχνικά έργα (FESPA, MICORSTATION κ.λ.π.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
10- Ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 € για το έργο: «Επισκευή Φθαρμένων Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος -Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
11- Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για το έργο: «Σεραζανέτ-Τοίχοι Αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος -Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
12- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.404,58 €, (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κ. Φ. Καζάνη συζ. Σάββα το γένος Ιωάννη Καρέλα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/97 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές ΄΄Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
13- Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.321,65 €, (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας των κ.κ. Χρυσούλας, Αγγελικής & Δήμητρας Μελισσαροπούλου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9/09 Διορθωτική Πράξη επί της υπ' αριθ. 2/05 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Ζαβλάνι΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
14- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.440,00 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για το Β΄ Εξάμηνο 2016 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Θεοδωρακόπουλος - αρμ. Προϊστάμενος)
15- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Διαχ/σης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας για το Β΄ Εξάμηνο του 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
16- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
17- Ακύρωση της αρ. 237/17-05-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης Β-648/9-5-2016, Ψήφιση εκ νέου πίστωσης οικονομικού έτους 2016, έγκριση του φακέλου του έργου και έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης μελέτης ''Υποστηρικτικές μελέτες της ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Πατρών - Στατική μελέτη τοίχου αντιστήριξης πρανούς οδού Παντοκράτορος έμπροσθεν 3ου Δημ. Σχολείου Πατρών'', σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, προϋπολογισμού 5.370,19 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:04:06]