Σάββατο 21 Απριλίου 05:19      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μικρή πτώση της ανεργίας τον Απρίλιο σε Πελοπόννησο, Δ. Ελλάδα, Ιόνια Νησιά

Μικρή πτώση της ανεργίας τον Απρίλιο σε Πελοπόννησο, Δ. Ελλάδα, Ιόνια ΝησιάΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 2016.
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2016 ανήλθε σε 23,3%, έναντι 25,3% τον Απρίλιο του 2015 και έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 23,7% το Μάρτιο του 2016.
Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2016 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.676.880 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.115.443 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.262.493 άτομα.
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 106.854 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (αύξηση 3,0%) και κατά 25.600 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2016 (αύξηση 0,7%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 90.955 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (μείωση 7,5%) και κατά 20.951 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2016 (μείωση 1,8%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 55.686 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (μείωση 1,7%) και κατά 8.069 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2016 (μείωση 0,2%).
Τα ποσοστά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων το ποσοστό ανεργίας εξελίχθηκε ως εξής από το Φεβρουάριο του 2015 ως τον Απρίλιο του 2016:
Φεβρουάριος 2015: 25,6%
Μάρτιος 2015: 25,9%
Απρίλιος 2015: 25,3%
Μάιος 2015: 25,2%
Ιούνιος 2015: 25,1%
Ιούλιος 2015: 25,4%
Αύγουστος 2015: 24,3%
Σεπτέμβριος 2015: 24,0%
Οκτώβριος 2015: 23,7%
Νοέμβριος 2015: 23,9%
Δεκέμβριος 2015: 23,1%
Ιανουάριος 2016: 24,0%
Φεβρουάριος 2016: 23,4%
Μάρτιος 2016: 23,5%
Απρίλιος 2016: 23,1%
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις είναι οι «χαμηλότερες» γεωγραφικά περιοχές για τις οποίες δημοσιεύει αποτελέσματα η Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.
Αποτελέσματα σε κατώτερο γεωγραφικό επίπεδο δεν δημοσιεύονται, διότι, λόγω μικρού πληθυσμού και μεγέθους δείγματος, οι εκτιμήσεις σε αυτές τις περιοχές συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλα δειγματοληπτικά σφάλματα.
Επισημαίνεται δε ότι, ακόμα και στο επίπεδο των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, λόγω μικρού μεγέθους δείγματος και πληθυσμού, οι εκτιμήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλα δειγματοληπτικά σφάλματα.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:19:38]