Κυριακή 22 Απριλίου 07:30      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ευχές του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου για τα 130 χρόνια της εφ. "Πελοπόννησος"

Ευχές του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου για τα 130 χρόνια της εφ. "Πελοπόννησος"Σε απαντητική επιστολή του, σχετικά με την πρόσκληση που του εστάλη για την εκδήλωση της Κυριακής, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή τη συμπλήρωση 130 ετών κυκλοφορίας της ιστορικής εφημερίδας των Πατρών "Πελοπόννησος", ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος αναφέρει τα ακόλουθα:
«Αξιότιμε Κύριε Λουλούδη,
θερμώς Σας ευχαριστούμεν διά την προς την ταπεινότητά μας τιμητικής πρόσκλησιν διά την εκδήλωσιν επί της συμπληρώσει εκατόν τριάκοντα (130) ετών κυκλοφορίας της εφημερίδος Σας "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ".
Καθώς καταγόμεθα από την Ροδιάν Αιγιαλείας, γνωρίζομεν παλαιόθεν την ιστορικήν Εφημερίδα Σας και χαιρόμεθα διά τον μακρύν εκδοτικός βίον αυτής.
Ευχόμεθα όπως ο Κύριος της Δόξης Ιησούς ευλογή το έργον Σας διά την ορθήν και υπεύθυνην πληροφόρησιν του λαού του Θεού.
Επί δε τούτοις διατελούμεν
Μετά τιμής & ευχών εν Κυρίω
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Σερβίων και Κοζάνης Παύλος».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:30:06]