Κυριακή 22 Απριλίου 11:44      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αναδείχτηκε η νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

Αναδείχτηκε η νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου ΠατρώνΣυνήλθαν τη Δευτέρα 4/7/2016, μετά από πρόσκληση του 1ου πλειοψηφήσαντος συμβούλου, Γεωργίου Ρώρου, σε συνεδρίαση οι 15 νεοεκλεγέντες σύμβουλοι, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του Σώματος, την εκλογή Προεδρείου και την κατανομή αξιωμάτων, καθώς και το πλειοψηφών μέλος της Ε.Ε., Ιωάννης. Τζερμπίνος, σε συνεδρίαση των τριών νεοεκλεγέντων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, για συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου, Γραμματέα & Μέλους.
Α) Μετά από μυστική ψηφοφορία, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ρώρος Γιώργος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βουκελάτος Κων/νος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ζαφειρόπουλος Κων/νος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Τηλιγάδης Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Βαγενάς Γεώργιος
Ειδ. Γραμματέας: Στελλάτος Ανδρέας
Ταμίας: Μπαρδάκης Παρασκευάς
Αν. Ταμίας: Θωίδης Πολυχρόνης
Υπεύθυνος Δημοσίων
Σχέσεων & Τύπου: Παυλίδης Ηλίας
Με συνεργάτες: Μακρής Ευθύμιος
» Σωτηρόπουλος Νικόλαος
Μέλη Δ.Σ. Τζιβγινίδης Παν/της
» Κιρκώφ Σάββας
» Λευκαδίτης Γεώργιος
» Καγιάφας Μιλτιάδης
Β) Μετά από μυστική ψηφοφορία, η σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τζερμπίνος Ιωάννης
Γραμματέας: Χατζηκυριάκος Βασίλης
Μέλος: Γαλάνης Ανδρέας
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:44:29]