Πέμπτη 19 Απριλίου 18:21      10°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ομόφωνο ψήφισμα της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας για τα ΚΔΑΠ - Δεκτή η εισήγηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης"

Ομόφωνο ψήφισμα της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας για τα ΚΔΑΠ - Δεκτή η εισήγηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, μετά την παρουσίαση της εισήγησης των μελών της "Λαϊκής Συσπείρωσης", που αφορούσε την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής", έκανε αποδεκτή την εισήγηση ομόφωνα στο σύνολό της.
Έτσι, κατά τη συνεδρίασή του στις 30-6-2016, εξέδωσε οµόφωνα το παρακάτω ψήφισµα:
«Είµαστε ήδη στο τέλος του Ιούνη και από τα δηµοσιεύµατα του Τύπου µαθαίνουµε ότι το Πρόγραµµα "Εναρµόνισης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής", που για χρόνια έρχονταν να ενισχύσει τη λειψή από το κράτος χρηµατοδότηση των δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών και των ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, αλλάζει ως προς τη µορφή του και µειώνεται παραπέρα η χρηµατοδότησή του. Με βάση την πληροφόρηση, καταγράφεται µείωση της χρηµατοδότησης 5%, σε σχέση µε πέρσι, µείωση που προστίθεται σε αντίστοιχη της περσινής χρονιάς, µε αποτέλεσµα µόνο στα δύο τελευταία χρόνια να έχουµε 10% µείωση στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος. Το αποτέλεσµα θα είναι ακόµη λιγότερα παιδιά και οικογένειες να µπορούν να βρουν µια θέση στους βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ. Πρόβληµα που µεγεθύνεται, αφού όλοι γνωρίζουµε ότι σταθερά µειώνονται οι ΚΑΠ ως προς τη λειτουργία αυτών των δοµών απο τότε που πέρασαν στην ευθύνη των δήµων.
Όµως πιο επικίνδυνη θεωρούµε την αλλαγή που επέρχεται στο χαρακτήρα και τη µορφή του προγράµµατος, µε βάση τις εξαγγελίες των αρµόδιων υπουργείων. Για πρώτη φορά η χρηµατοδότηση (voucher) θα πηγαίνει στον ωφελούµενο και όχι στη δοµή (δηµόσια ή ιδιωτική), όπως γινόταν µέχρι σήµερα και που ως διαδικασία διασφάλιζε να στηρίζονται κύρια οι δηµόσιες-δηµοτικές δοµές. Αν έτσι εξελιχτούν τα πράγµατα, οι δοµές των παιδικών σταθµών και των ΚΔΑΠ στους δήµους, µέχρι και τον Οκτώβριο, όπως η πείρα δείχνει, δεν θα ξέρουµε αν θα µπορέσουν να ανοίξουν. Μέχρι τότε οι δήµοι δεν θα γνωρίζουν ποιοι από τους ωφελουµένους θα επιλέξουν τις δηµοτικές δοµές, πόσα παιδιά θα υποδεχτούν, ποιο θα είναι το ύψος της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα που θα λάβουν, ώστε να σχεδιάσουν τους εργαζόµενους που χρειάζονται και µπορούν να ανανεώσουν και τις συµβάσεις τους!
Συνολικά, οι δηµοτικοί παιδικοί σταθµοί, τα ΚΔΑΠ και η λειτουργία τους θα βρεθεί στον αέρα! Οι δε εργαζόµενοι που σήµερα απασχολούνται στο πρόγραµµα και που οι συµβάσεις τους ανανεώνονταν, κάθε χρόνο, θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο και της απόλυσης! Αν το σύστηµα αυτό επιτραπεί να επικρατήσει, θα σηµάνει ραγδαία ανατροπή στην υφιστάµενη κατάσταση και λειτουργία των συγκεκριµένων δοµών στους δήµους και θα κρίνει συνολικά και το χαρακτήρα και την επιβίωσή τους. Γιατί όλοι οφείλουµε να γνωρίζουµε ότι, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης των συµβάσεων του προσωπικού που είναι συνδεδεµένο µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, οι παιδικοί σταθµοί αδυνατούν συνολικά να λειτουργήσουν. Γιατί είναι επίσης σε όλους γνωστό, δηµοτικές αρχές και κυβέρνηση, ότι το µόνιµο προσωπικό στις συγκεκριµένες δοµές είναι πια ελάχιστο και γιατί, µε βάση τις διαδοχικές κυβερνητικές αποφάσεις και τη λειψή χρηµατοδότησή τους για χρόνια, δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις! Γιατί όλοι, επίσης, γνωρίζουµε ότι η οµαλή ψυχοσωµατική ανάπτυξη του παιδιού συναρτάται αποφασιστικά µε την ανάγκη του µόνιµου προσωπικού. Μια ανάγκη που καλύπτεται µερικά και πληµµελώς από τη δυνατότητα που έδινε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ως προς την ανανέωση των συµβάσεων.
Κατανοούµε την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών δοµών για την αλλαγή του συγκεκριµένοι προγράµµατος. Αν η κυβέρνηση επιµείνει στις εξαγγελίες της, τους ενισχύει και µάλιστα απέναντι στις αντίστοιχες δηµοτικές δοµές, που αποδυναµώνει πάρα πέρα τη λειτουργία και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους.
Μας αφήνει έκπληκτους η στάση της ΚΕΔΕ και του Προέδρου της. Η ικανοποίηση των παραγόντων της ΚΕΔΕ, µε το επιχείρηµα ότι ο υπουργός δέχτηκε το αίτηµα να εντάσσεται το σύνολο των θέσεων που διαθέτουν οι δηµοτικές δοµές στο πρόγραµµα, µας ξεπερνά. Αλήθεια, δεν γνωρίζει η ηγεσία της ΚΕΔΕ ότι µια τέτοια "παραχώρηση", µε βάση τα δεδοµένα και τη µορφή του προγράµµατος, σηµαίνει ότι πολλά από τα παιδιά που σήµερα υποδέχονται οι δηµοτικοί σταθµοί, εκτός του προγράµµατος, θα εκδιωχτούν; Δεν γνωρίζει ότι, αν επικρατήσει η λογική των εξαγγελιών της κυβέρνησης, θα ξεθεµελιωθεί και η λειτουργία και ο χαρακτήρα τους σαν παιδαγωγικές δοµές; Δεν κατανοούν ότι οι παιδικοί σταθµοί θα µετατραπούν σε parking βρεφών και νηπίων, που θα κυνηγάνε κάθε χρόνο ως ευκαιρία κάποιες ελάχιστες από τις πιο τσακισµένες οικογένειες;
Το γνωρίζουµε, το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ ήρθε για να αποδοµήσει µακροπρόθεσµα τις κοινωνικές δοµές για παιδί και οικογένεια, να ελαχιστοποιήσει τη χρηµατοδότησή τους από το κράτος, να σηκώσει το βάρος µόνη της η οικογένεια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει το τελικό χτύπηµα [Εφαρµόζει ό,τι δεν τόλµησαν οι προηγούµενες].
• Η κυβέρνηση πρέπει τώρα να πάρει πίσω τις απαράδεκτες εξαγγελίες ως προς την υλοποίηση του προγράµµατος.
• Να πάρει όλα τα τα µέτρα, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία και η χρηµατοδότηση των βρεφικών παιδικών σταθµών, των ΚΔΑΠ στους δήµους. Για να µπορέσουν ν' ανοίξουν το Σεπτέµβρη και να καλύψουν τις διευρυµένες σήµερα ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών, των παιδιών τους.|
• Να διασφαλίσει ότι θα ανανεωθούν όλες οι συµβάσεις του απασχολούµενου προσωπικού στις δοµές και στο πρόγραµµα και να ξεκινήσει, επιτέλους, την µονιµοποίηση τους.
• Καλούµε την ΚΕΔΕ, έστω και την τελευταία στιγµή, να απορρίψει την αντιδραστική ανατροπή που φέρνει η κυβέρνηση, µε τις εξαγγελίες της για το συγκεκριµένο πρόγραµµα!
• Τους εργαζόµενους και τους γονείς να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν να καλυφτεί πλήρως και δωρεάν το δικαίωµα του παιδιού στη φροντίδα και την αγωγή».
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:21:28]