Τρίτη 24 Απριλίου 15:56      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Μεταφέρθηκαν τα κρατητήρια του Λιμεναρχείου

Πάτρα: Μεταφέρθηκαν τα κρατητήρια του ΛιμεναρχείουΑπό τις 30 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση των κρατητηρίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας (Κ.Λ.Πάτρας) από τον παλαιό (βόρειο) λιμένα στο νέο (νότιο) λιμένα και δη στο κτίριο που στεγάζεται ο τομέας Ασφάλειας-Ανάκρισης. Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η ομογενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του εν λόγω τομέα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Το ζήτημα της μετεγκατάστασης των κρατητηρίων του Κ.Λ.Πάτρας ήταν ένα από τα κύρια προς επίλυση ζητήματα μεταξύ των άλλων που παρέλαβε η παρούσα διοίκηση της εν λόγω Λιμενικής Αρχής την 24/01/2014, θέμα χρόνιο από το 2008, έτος κατά το οποίο τα κρατητήρια τα οποία βρίσκονταν χωροταξικά στο Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα στο βόρειο (παλαιό) λιμένα κρίθηκαν όπως και το υπόλοιπο κτίριο ακατάλληλα προς χρήση.
Ειδικότερα κατόπιν συνεχούς-εκτενούς και πυκνής αλληλογραφίας με όλους τους αρμόδιους φορείς με κοινοποιούμενη αποδέκτη αυτής και την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή λόγω της επικινδυνότητας των κρατητηρίων για τα πρόσωπα που τελούσαν υπό προσωρινή κράτηση όσο και για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία απασχολούνταν στη συγκεκριμένη υπηρεσία, πραγματοποιήθηκε την 26/10/2015 συνάντηση με στέλεχος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) αφού προηγουμένως είχε τεθεί από τη Λιμενική Αρχή εγγράφως το θέμα της ευθύνης των αρμοδίων σε περίπτωση που συνέβαινε οποιοδήποτε ατύχημα είτε σε προσωρινά κρατούμενους ή και σε στελέχη του Κ.Λ.Πάτρας καθώς η εκτενής αλληλογραφία που είχε προηγηθεί δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος.
Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε αναδειχτεί ως μείζον και άμεσης προτεραιότητας προς επίλυση από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του.
Απόρροια της συνάντησης και αφού από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής τέθηκε εκ νέου όχι μόνο το θέμα της ασφάλειας στο συγκεκριμένο χώρο που ήταν το μείζον, αλλά και της απόστασης των κρατητηρίων από την έδρα της Λιμενικής Αρχής, απόσταση η οποία για συγκεκριμένους ευνόητους λόγους διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο, αποφασίστηκε η κατασκευή των νέων κρατητηρίων στο συγκεκριμένο χώρο και δόθηκαν ανάλογες κατευθύνσεις οδηγίες στον Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. από την αρμόδια διεύθυνση του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (22/12/2015).
Τα ανωτέρω επισημαίνονται με αφορμή δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες και για την αποκατάσταση της αλήθειας - πραγματικότητας και μόνο σε ότι αφορά τον τρόπο επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι στην ίδια συνάντηση τέθηκε και το χωροταξικό θέμα του Κ.ΛΠ./Β΄ Λ/Τ στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο λιμένας Πάτρας (συνολικού μήκους περίπου 6.6 χιλ), θέμα που ανακινήθηκε επίσης από την παρούσα διοίκηση του Κ.Λ.Πάτρας. Συγκεκριμένα στο εν λόγω Τμήμα απασχολούνται σαράντα (40) στελέχη Λ.Σ. για τα οποία ο διατιθέμενος χώρος είναι ανεπαρκέστατος, με ευνόητες συνέπειες για τα εν λόγω στελέχη τα οποία σημειωτέον αστυνομικά δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κύριους λιμένες εισόδου - εξόδου της Χώρας μας από/προς την Ε.Ε..
Απόρροια της συνάντησης αυτής ήταν να δοθούν κατευθύνσεις - οδηγίες για επίλυση του αρμοδίως (22/12/2015) στη βάση πρότασης που κατέθεσε ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής ήτοι την μετασκευή καταλλήλως του χώρου του υπόλοιπου κτιρίου που στεγάζεται το προαναφερόμενο τμήμα και ακολούθως τη χρήση αυτού από συγκεκριμένο Λιμενικό Τμήμα. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις για ταχεία επίλυση του συγκεκριμένου θέματος προς τον αρμόδιο Φορέα το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ανεπίλυτο.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:56:13]