Δευτέρα 25 Ιουνίου 01:15      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Πατρέων

Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. ΠατρέωνΣυνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη, 5 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στην αίθουσά της (στο κτίριο Λαδόπουλου).
Σύμφωνα με την πρόσκληση, που απηύθυνε προς τα μέλη της ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παναγιώτης Μελάς, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1- Εξέταση της από 14-06-2016 ένστασης της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ κατά του από 10-06-2016 α΄ πρακτικού σχετικά με τον Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια δύο (2) Απορριμματοφόρων 16 m3, τύπου πρέσας για τη ΔΕ Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
2- 1. Εξέταση των ενστάσεων κατά του από 2-6-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και 2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την Προμήθεια «Χρωμάτων ΔΕ Μεσσάτιδος-Παραλίας-Βραχνεΐκων-Ρίου (2015) του Δήμου Πατρέων για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων του Τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3- Εξέταση της αριθ. 73807-27/06/16 ένστασης της εταιρείας «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.» κατά των όρων της αριθ. 8/2016 Μελέτης της διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης, Πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πατρέων, για τα έτη 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 2.376.798,22 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς -Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
4- Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Φύλαξη των χώρων α) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη & β) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου «Λαδόπουλου» για χρονικό διάστημα 10 μηνών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
5- 1) Κατακύρωση του από 29-6-2016 πρακτικού Άγονης Δημοπρασίας και 2) διενέργεια νέας δημοπρασίας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης, για την εκμίσθωση ακινήτου (κυλικείο), εντός του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου επί της οδού Πανεπιστημίου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
6- 1) Κατακύρωση του από 22-6-2016 πρακτικού Άγονης Δημοπρασίας και 2) διενέργεια νέας δημοπρασίας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης, για την εκμίσθωση ακινήτου (Δημοτικό Περίπτερο), στο Δασύλλιο της Πόλης των Πατρών (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
7- Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων και επικειμένων τους. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
8- Παράταση Σύμβασης για την προμήθεια «Υδραυλικών Υλικών (Σχολεία)», του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
9- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 33/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, τύρφης ξανθής, πασσάλων υποστύλωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού α) 8.680,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% και β) 19.598,20 € συμπεριλαμβανομένου 24% (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
10- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 01/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών χρωματισμού & χρωμάτων διαγράμμισης της Διεύθυνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης πρώην Δημοτικής Ενότητας Πάτρας (2016) και ψήφιση πίστωσης ποσού 71.101,60 € (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
11- Ακύρωση της αριθ. 275/24-05-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη όρων της υπ' αριθ. 28/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια αδρανών υλικών (Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων & Δήμου Ρίου) 2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.932,96 € (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
12- Ψήφιση πίστωσης ποσού 57.012,36 €, για την αποζημίωση κοινωφελούς χώρου (για ανέγερση ΚΑΠΗ) ιδιοκτησίας των κ.κ. Βασιλείου, Ιωάννη, Ευαγγελίας και Θεοδώρας Κρικέτου μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/02 πράξη εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Ιτιές-Λεύκα΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
13- Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.418,05 € εκ του συνολικού ποσού των 18.418,05 €, μέσω συμψηφισμού, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κ. Καλλιόπης Μπερδέ του Φιλίππου χα Κων/νου Μανδηλαρά, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/2010 διορθωτική πράξη επί της υπ' αριθ. 3/96 Μ.Π.Ε. του ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Ροδινής του Δήμου Πα τρέων(εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
14- Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για την επισκευή - συντήρηση αρμού Παμπελοποννησιακού Σταδίου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
15- Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
16- Ψήφιση πίστωσης ποσού 720,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το Β΄ εξάμηνο του 2016 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος - Αρμ. Δ/ντής)
17- Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
18- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:15:11]