Δευτέρα 25 Ιουνίου 05:00      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Θ. Παπαθεοδώρου:  «Προβλήματα στην Αιγιάλεια λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή.»

Θ. Παπαθεοδώρου: «Προβλήματα στην Αιγιάλεια λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή.»Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη Χρήστο
ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στον Δήμο Αιγιαλείας εξαιτίας των εργασιών κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.»


Το προηγούμενο διάστημα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαβουλεύσειςτων τοπικών αρχών με τους αρμόδιους του έργου της Νέας Σιδηροδρομικήςγραμμής -τμήμα Ροδοδάφνη Πάτρα- καθώς και μετά την τελευταία επίσκεψηκλιμακίου (12-02-16) υπό τον Δν/τα σύμβουλο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, δεν υπήρξε καμίαουσιαστική ενέργεια σχετικά με την προβληματική κατάσταση την οποίααντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αιγιαλείας εξαιτίας των τεχνικών παρενεργειών απότο έργο. Αυτές έχουν άμεση βλαπτική επίδραση στην περιοχή και στις περιουσίεςτων κατοίκων, με κίνδυνο μάλιστα δυσχερέστερων καταστάσεων στο μέλλον. Αναλυτικότερα υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε :α) την ανεπάρκεια στις υδραυλικές μελέτες του έργου οι οποίες αφορούν όλα ταδημοτικά διαμερίσματα του δήμου Αιγιαλείας και οι οποίες δεν επαρκούν για τηναπορροή των όμβριων υδάτων στην θάλασσα. Οι διαστάσεις των νέων τάφρωναπορροής που κατασκευάζονται από το έργο είναι τουλάχιστον πενταπλάσιες απόαυτές των αποδεκτών, γεγονός που τους καθιστά ανεπαρκείς σε διαστάσεις για ταπροβλεπόμενα φορτία λόγω αύξησης των μη απορροφητικών επιφανειών.Συνυπολογίζοντας τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, καθώςκαι τη διάβρωση των ακτών, θεωρούμε χωρίς καμία υπερβολή ότι και το έργο και ηευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο και απαιτείται η άμεσηαντιμετώπιση του προβλήματος με τις απαραίτητες μελέτες και τα αντίστοιχατεχνικά έργα.β) απαραίτητη η διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού εκατέρωθεν της ΑνισόπεδηςΔιάβασης (ΑΔ9) στην περιοχή του Σ.Σ Αιγίου, η οποία και προβλεπόταν στην αρχικήμελέτη. Η συγκεκριμένη παράλειψη εκτός του ότι αποτελεί επικίνδυνηκυκλοφοριακή κακοτεχνία, δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση στον σταθμό αλλά
και γενικότερα στην ευρύτερη κυκλοφορία δεδομένου ότι συνδέει δύο μεγάλουςάξονες δηλαδή την Οδό Κορίνθου με την Ν.Πλαστήρα και μπορεί να λειτουργήσει ωςμικρή περιμετρική πρόσβασης στον Σ.Σ. χωρίς να επιβαρύνει το κέντρο της πόλης. Τοτελικό κόστος της πλήρους διαπλάτυνσης (εφόσον επιλεχτεί) θα είναι ελάχιστο σεσχέση με τα οφέλη που θα απολαύσει το έργο και η πόλη.γ) αναγκαίες οι ασφαλτοστρώσεις όλων των παράπλευρων (SERVICE ROADS) στηνΝ.Σ.Γ. οδών με μικρό κόστος μάλιστα, αφού η υποδομή είναι έτοιμη. Οισυγκεκριμένες οδοί ενώ συνδέουν μεγάλους παραλιακούς οικισμούς και διέρχονταιμέσα από καλλιεργημένες και κατοικημένες εκτάσεις, προβλέπεται να μείνουνστρωμένες με αμμοχάλικο σύμφωνα με την αρχική μελέτη, δημιουργώντας έτσιτεράστιο πρόβλημα ρύπανσης. δ)απαραίτητες οι εργασίες πρόληψης στο ρέμα Αμφιτρίτης - περιοχή Ροδοδάφνης.Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρέμα Αμφιτρίτης, στο βαθμό που μετά τηνκατασκευή των έργων γίνεται ο τελικός αποδέκτης πολύ μεγάλης περιοχής ,η δεαπόληξή του είναι πολύ μικρή και αποφραγμένη. Είναι απαραίτητο να διασφαλισθείη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα.ε) σημαντικές οι προσθήκες τεχνικών εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν στιςπεριοχές Σελιανιτίκων - Λόγγου - Πανοράματος. Στην περιοχή των Σελιανιτίκωνπρέπει να διαμορφωθούν οι βοηθητικοί δρόμοι-παρακάμψεις ώστε απρόσκοπτα ναεξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής. Στην περιοχή Λόγγου πρέπει ναολοκληρωθεί η γέφυρα και η κατασκευή των αρδευτικών αυλακιών και τωνπεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεων όπου αυτές προβλέπονται. Στην περιοχήΠανοράματος πρέπει να κατασκευασθεί ο προβλεπόμενος αποχετευτικός αγωγόςστην είσοδο του οικισμού πριν αυτή ασφαλτοστρωθεί.Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ηπροβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και μεποιό χρονοδιάγραμμα;2. Πώς αξιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας τα ανωτέρωστοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες εργασίες στιςεργασίες κατασκευής του έργου της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής -τμήμαΡοδοδάφνη-Πάτρα;Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:00:12]