Τρίτη 24 Απριλίου 07:53      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Νέα κριτήρια για μετεγγραφές

Νέα κριτήρια για μετεγγραφέςΤη διεύρυνση των κριτηρίων μετεγγραφής φοιτητών σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της περιφέρειας προτείνει η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, συνδέοντας μάλιστα το ζήτημα με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετεγγραφών στην οποία οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς των πιστωτικών τους μονάδων από ένα τμήμα σε ένα άλλο, του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, κάθε Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα ισχύει από την περιφέρεια προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ούτε από ΤΕΙ προς Πανεπιστήμια.
Θα ισχύει από τμήματα της περιφέρειας προς άλλα τμήματα της περιφέρειας, από τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τμήματα της περιφέρειας και από πανεπιστημιακά τμήματα προς τμήματα ΤΕΙ. Τα κριτήρια μετεγγραφής θα καθορίζονται από τα τμήματα υποδοχής και θα αφορούν την επίδοση των φοιτητών σε συγκεκριμένα μαθήματα ή το μέσο όρο βαθμολογίας έτους ή τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει, ή συνδυασμό αυτών των κριτηρίων. Σύμφωνα με την πρόταση, ένα τμήμα χαμηλής ζήτησης είναι πιθανόν να έχει λιγότερες απαιτήσεις από ένα τμήμα υψηλής ζήτησης. Σε περίπτωση έγκρισης, θα μεταφέρεται και η πίστωση του φοιτητή από το ένα ίδρυμα στο άλλο.
Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για παράταση κατά ένα χρόνο της θητείας των Συμβουλίων Ιδρύματος αντί της εκλογής νέων Συμβουλίων, όπως προέβλεπε ο νόμος. Το Συμβούλιο του ΑΠΘ ζητά την ανάκληση της απόφασης, σημειώνοντας ότι «είναι αρνητική για τα ελληνικά πανεπιστήμια» και «προστίθεται σε μια σειρά προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων, που αλλάζουν διαρκώς, κατά τρόπο αποσπασματικό».
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:53:48]