Δευτέρα 25 Ιουνίου 09:07      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εγκύκλιος για την επιβολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Εγκύκλιος για την επιβολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασηςΕν όψει της έκδοσης των λογαριασμών της συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν και το νέο τέλος 10%, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την αναλυτική εγκύκλιο, που δίνει όλες τις λεπτομέρειες για την επιβολή του φόρου.
Όπως προκύπτει, το ειδικό τέλος θα επιβληθεί επί της καθαρής αξίας, ενώ επί του τέλους θα επιβάλλεται και ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει το naftemporiki.gr, αναφέρεται:
«Το τέλος αυτό επιβάλλεται επι κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:07:20]