Δευτέρα 23 Απριλίου 14:27      12°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κινητοποιήσεις για το θαλάσσιο μέτωπο

Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κινητοποιήσεις για το θαλάσσιο μέτωποΗ κινητοποίηση της 5ης Ιουλίου για την διεκδίκηση του θαλάσσιου μετώπου, θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, την Τετάρτη 29 Ιουνίου.

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

«Ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Αντιπλημμυρικής προστασίας και των αναγκαίων έργων που διεκδικούμε» (Σχετική απόφαση της ΔΕΥΑΠ) (Εισηγητής: Α Παπανικήτας - Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ).

Κινητοποίηση για την διεκδίκηση του θαλασσίου μετώπου, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Χρυσούλας, Αγγελικής & Δήμητρας Μελισσαροπούλου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9/09 Διορθωτική Πράξη επί της υπ' αριθμ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου επικείμενου (μίας ελιάς), ιδιοκτησίας Πηνελόπης και Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, στην συμβολή των οδών Παγώνας και Σωνιέρου στην Παγώνα (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του κ. Βασίλειου Καρέλα επί της οδού Αππιανού (πάροδος Διοδώρου) στο Ο.Τ. 2994 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στα Ανω Μποζαίτικα Πατρών (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Λαμίας (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια επαναχαρακτηρισμού ως προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1185Β και σε τμήματα προβλεπόμενων οδών (Κυθήρων και Νικοπόλεως), ιδιοκτησίας Αριστείδη Τριγλιανού στην περιοχή «Ψαροφάϊ», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης». (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής.

Εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του σχεδίου πόλεως Πατρών δια επαναχαρακτηρισμού ως προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου - δρόμου (οδός Νικ. Πλαστήρα), ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αλέξιος Καβαλλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην περιοχή «Κουκούλι», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 119/1-4-2015 απόφασης Δ.Σ.² (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Οίκοθεν σημειακή τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ./Κ.Φ. Β32 του Σχεδίου Πόλεως Πατρών της περιοχής Επέκτασης ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Γλαύκου με: μετατροπή της χρήσης του από κοινωφελή χώρο «Βιολογικού Καθαρισμού» σε κοινωφελή χώρο «Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Αποτέφρωσης Οστών». (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Εξέταση ενστάσεων αναφορικά με τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 77 (πλάτωμα) στη συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος και Ελ. Βενιζέλου, στην περιοχή του παλιού σχεδίου πόλης Πατρών, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. Μπουσίου ΄Αννας Μαρίας, Μπουσίου Βασιλικής, κλπ. (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έκφραση γνώμης για την άδεια παραχώρησης χρήσης τμημάτων ζώνης παραλίας και αιγιαλού στα Ροϊτικα και στα Βραχναίϊκα» για την κατασκευή τριών αντλιοστασίων του έργου της ΔΕΥΑ Πατρών «Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Γ΄ προτεραιότητας και Επέκτασης Ε.Ε.Λ Πάτρας» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικ. έτους 2016 (σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση της υπ' αριθμ. 26/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων για την Τεχνική, Οικονομική, Ταμειακή και Διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου (εισηγητής: Χ Κορδάς - Πρόεδρος Αναγκαστικού Συνδέσμου).

Έγκριση της υπ' αριθμ. 29/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου, που αφορά στη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Πρόεδρος Αναγκαστικού Συνδέσμου).

Έγκριση της υπ' αριθ. 174/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων που αφορά στον απολογισμό εσόδων - εξόδων του οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης - Πρόεδρος Κοινωνικού Οργανισμού).

Έγκριση της υπ' αριθ. 175/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης - Πρόεδρος Κοινωνικού Οργανισμού).

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.800€ για τη διοργάνωση του λαϊκού αγώνα δρόμου «Φάνης Τσιμιγκάτος» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια).

Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.500€ για την ενημέρωση των δημοτών μέσω των τοπικών ΜΜΕ σχετικά με την διεκδίκηση του θαλασσίου μετώπου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Λήψη απόφασης περί: α) Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών εκ μέρους του Δήμου Πατρέων άνευ ανταλλάγματος στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. με τη μορφή χρησιδανείου, για τις εργασίες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου κα β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή αυτών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

1) Ακύρωση της υπ' αριθμ 271/22-4-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αύξησης Φ.Π.Α. 2) Έγκριση εκ νέου της οριστικής μελέτης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ» προϋπολογισμού 365.000,00€ (με ΦΠΑ) 3) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

1) Ακύρωση της υπ' αριθμ 217/15-4-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αύξησης Φ.Π.Α. 2) Έγκριση εκ νέου της οριστικής μελέτης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 55.350,00€ (με ΦΠΑ) 3) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: « Τοπογραφική αποτύπωση έκτασης στο Δ.Δ. Καλλιθέας και εφαρμογή στο έδαφος τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση Πλάτανος» του τέως Δήμου Μεσσάτιδος, με ανάδοχο μελετητή τον Ευθύμιο Πατρινό, Πολιτικό Μηχανικό (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

1) Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη - Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία», προϋπολογισμού 1.408.800,00€ (ΦΠΑ) 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση μελέτης προμήθειας κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης -Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» - Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 374/2016 προηγουμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου "Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών" στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός- συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» - Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 196/2016 προηγουμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου "Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσακείου Πατρών" στον Άξονα Προτεραιότητας 14 "Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)" Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. - Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 376/2016 προηγουμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Απόφαση επί της αιτήσεως διάλυσης σύμβασης της Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ - Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πληρωμής υπολοίπου ΧΕΠ 2983/8-12-2015 ποσού 16.337,01€ της μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)/Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) περιοχής Διοικητικών Ορίων Δήμου Βραχναιίκων, Νομού Αχαΐας», που αφορά τον ανάδοχο μελετητή γεωλόγο κ. Ι. Μπαλάτσα κατόπιν αλλαγής χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 47ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πυρασφάλεια Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή και Ανέγερση κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ), Διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β' για άτομα με νοητική υστέρηση» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ - ΟΔΟΥ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΙΙΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Διαγραφή οφειλής (Βυρίνης Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Κυδώνη Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Ντάκου Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή ποσού (Πανταζόπουλος Νικόλαος και ΣΙΑ ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Παντελής Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Παππά Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γεωργοπούλου Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Κακαφώνη Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:27:31]