Τετάρτη 25 Απριλίου 03:57      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Συγχαρητήρια ΟΕΒΕΣΝΑ στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Συγχαρητήρια ΟΕΒΕΣΝΑ στην Περιφέρεια Δ. ΕλλάδαςΤο προεδρείο της ΟΕΒΕΣΝΑ απέστειλε την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το Βραβείο Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2017.
"Το προεδρείο της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. εκφράζει τα συγχαρητήριά του σε σας, στους Αντιπεριφερειάρχες, αλλά και σε όλες τις δομές, υπηρεσίες, στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την τόσο σημαντική διάκριση με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2017, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.
Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για τη χώρα μας και την Περιφέρειά μας αφενός μεν γιατί βραβεύτηκαν μόνο 3 Περιφέρειες σ' όλη την Ευρώπη, αφετέρου δε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού τα κριτήρια με τα οποία απονεμήθηκε το βραβείο αφορούν στο όραμα και στις μακρόπνοες πολιτικές στρατηγικές, αλλά και στα σημαντικά εύστοχα σχέδια δράσης για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών το 2017, στρατηγικές και σχέδια που στοχεύουν στην τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας.
Το βραβείο αποτελεί επίσης και μια πρόκληση για την Περιφέρεια Δ.Ε,. αλλά και για τις Μμ-ε, αφού καθιστά τώρα παρά ποτέ αναγκαία και απαραίτητη τη μεταξύ σας συνεργασία και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η ανάπτυξη".
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:57:27]