Τετάρτη 25 Απριλίου 00:12      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


15 συμβουλές για το Μηχανογραφικό Δελτίο

15 συμβουλές για το Μηχανογραφικό ΔελτίοΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΙΑΘΑ
Φροντιστήριο ΟΡΑΜΑ
Ύστερα από την ανακοίνωση των βαθμολογιών η ενότητα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 συνεχίζεται με την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (ΜΔ) η οποία ολοκληρώνεται, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016. Η συμπλήρωση του ΜΔ.αποτελεί μια από τις βασικότερες ενέργειες του υποψηφίου για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τη σωστή συμπλήρωσή του υπάρχουν κάποιοι λογικοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος.
1. Στο αρχικό στάδιο συμπλήρωσης του Μ. Δ. πρέπει ο υποψήφιος να γράψει σε ένα φύλλο χαρτί τις επιλογές του.
2. Για όλες τις σχολές που επιθυμεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του πρέπει να συλλέξει πληροφορίες αναφορικά με το πανεπιστήμιο που ανήκουν και τα προγράμματα σπουδών.
3. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων που έχει συγκεντρώσει, είναι συνετό να δηλώσει όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα από το επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει και με την πρόοδο της συμπλήρωσης μπορεί να αφαιρέσει κάποια.
4. Πρώτα πρέπει να δηλώσει τη σχολή που πραγματικά επιθυμεί να εισαχθεί άσχετα με τον αριθμό των μορίων του και μετά τις λοιπές.
5. Πρέπει να δηλώσει τις σχολές ξεκινώντας από τις υψηλόβαθμες με φορά προς τις χαμηλόβαθμες με συνδυασμό από την κοντινότερη πόλη προς την πιο μακρινή.
6. Απαιτείται μεγάλη προσοχή στην αρίθμηση των προτιμήσεων η οποία πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης του υποψηφίου.
7. Δεν πρέπει να επηρεαστεί ο υποψήφιος από τις προτιμήσεις άλλων υποψηφίων.
8. Οι προβλέψεις για τις βάσεις καλό είναι να τον αφήσουν αδιάφορο.
9. Οι προτιμήσεις για τις σχολές πρέπει να ανταποκρίνονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα αλλά και στα οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα του.
10. Πρέπει να δηλώσει τμήματα με πλατιά γνωστική βάση (απλή και εύκολη ονομασία τμήματος) ώστε μετά το πτυχίο να μπορεί να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές.
11. Ο υποψήφιος με μόρια μέσης βαθμολογικής βάσης στον προβληματισμό «Α.Ε.Ι. εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας ή ΤΕΙ με έδρα στον τόπο διαμονής της οικογένειας» πρέπει να μετρήσει στην επιλογή του το κόστος σπουδών, που θα επιβαρυνθεί η οικογένεια αν φοιτήσει σε σχολή που εδρεύει σε άλλη πόλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας. Πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να προσεγγίσει το όνειρό του μέσω τμημάτων ΤΕΙ χρησιμοποιώντας την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδών ή των κατατακτηρίων εξετάσεων μετά το τέλος των σπουδών του στα ΤΕΙ.
12. Δεν πρέπει να απαξιώσει ο υποψήφιος στις επιλογές του τις σχολές ΤΕΙ. Υπάρχουν τεχνολογικά ιδρύματα με καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας από αυτές κάποιων Α.Ε.Ι.
13. Οταν στις προτιμήσεις του υποψηφίου περιέχονται Στρατιωτικά Τμήματα -Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αυτές πρέπει να προηγηθούν στη δήλωση των επιλογών για να εξασφαλιστεί η μικρή αρίθμηση σ' αυτές τις Σχολές σε περίπτωση ισοβαθμίας με άλλον υποψήφιο.
14. Οταν έχουν δηλωθεί από τον υποψήφιο Σχολές με ειδικά μαθήματα, οι σχολές που ακολουθούν πρέπει να δηλωθούν με φιλοσοφία ανεξάρτητη με την ύπαρξη των πρώτων διατηρώντας όμως οπωσδήποτε τη συνέχεια της αρίθμησης. Η πιθανή αποτυχία για τις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας ή η αποτυχία στο ειδικό μάθημα (επίδοση κάτω από 10) δεν πρέπει να οδηγήσει σε λανθασμένη συμπλήρωση του ΜΔ.
15. Ο υποψήφιος που ανήκει σε κάποια κατηγορία η οποία δικαιούται αίτηση μετεγγραφής, θα πρέπει να κάνει πιο προσεκτική επιλογή σπουδών εξετάζοντας
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:12:27]