Τρίτη 24 Απριλίου 06:03      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αντίθετα με τις επιδοτήσεις σε επτά δόσεις τα Επιμελητήρια της Δ. Ελλάδας

Αντίθετα με τις επιδοτήσεις σε επτά δόσεις τα Επιμελητήρια της Δ. ΕλλάδαςΚοινή επιστολή, που αναφέρεται στο θέμα του καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων και τη σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου, έστειλαν προς τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκη, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Πλάτων Μαρλαφέκας, Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος, και Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής.
Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στο γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με την καταβολή επιδοτήσεων σε επτά ετήσιες δόσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς και οι οποίες, παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν, δεν εγκαταλείπουν το επενδυτικό πρόγραμμά τους.
Αναλυτικά, στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Αναφερόμαστε στο σχέδιο νόμου με τίτλο "Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις".
Στις διατάξεις του φαίνεται σε απόλυτο βαθμό η προσπάθεια προσαρμογής που έχει γίνει, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες από την οικονομική κρίση και το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας.
Θα πρέπει, όμως, να επισημάνουμε πως οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11 βασίστηκαν στις ισχύουσες τότε διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις υπαγωγής προγραμμάτισαν αντίστοιχα τους σχεδιασμούς τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές, στην πλειοψηφία τους, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες από την παρατεταμένη ύφεση και τη ραγδαία απώλεια της ανταγωνιστικότητας.
Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την αναφορά μας στο άρθρο 77, που η εφαρμογή του θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/11.
Η απόφαση για καταβολή της επιδότησης σε επτά ετήσιες δόσεις θέτει τις επιχειρήσεις σε απόλυτα και μη αναστρέψιμη δυσμενή θέση, όσον αφορά τη ρευστότητα, την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και κυρίως την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και τήρηση των όρων υπαγωγής θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση και των δύο μερών έως και την ολοκλήρωση.
Είναι οι επιχειρήσεις που, παρά την απουσία κεφαλαίων, τη μείωση του κύκλου εργασιών και ενδεχομένως την εμφάνιση αρνητικών αποτελεσμάτων, δεν εγκαταλείπουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα, με κύριο στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή της επιχείρησης σε νέες συνθήκες.
Πολλές από αυτές έχουν εκχωρήσει την επιδότηση και έχουν λάβει δάνειο από το τραπεζικό σύστημα, για την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος, δεσμεύοντας ταυτόχρονα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, με στόχο την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης. Αυτές οι επιχειρήσεις, λόγω των ανωτέρω συνθηκών, στερούνται της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων κινήσεως από το τραπεζικό σύστημα και ομαλής λειτουργίας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποσυρθεί το σχετικό άρθρο στο σύνολό του και να εξετασθεί εκ νέου, μετά από προτάσεις που θα καταθέσουν οι παραγωγικοί φορείς, για την οριστική επίλυσή του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους».
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:03:39]