Τρίτη 19 Ιουνίου 11:21      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Με τα μάτια ενός μετανάστη

Με τα μάτια ενός μετανάστη«Θα πουλήσουμε Ελλάδα και θα αγοράσουμε Ευρώπη. Θα γίνουμε Ευρωπαίοι!».
Αὐτὰ τὰ λόγια ἄκουσα ἀπὸ κρατικὰ χείλη, πρὶν 30 χρόνια, στὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο, ἐκεῖ στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ, κι ἔκτοτε ἔχουν μείνει ὡς δηλητήριο μὲ πικρὴ γεύση, στὴν ἑλληνική μου ψυχή. Τὰ θυμήθηκα πάλι, περιμένοντας σήμερα στὴ σειρά, σὲ μιὰ γνωστὴ κρατικὴὑπηρεσία, ὄνομα καὶ μὴ χωριό. Μὲ τὴν καθιερωμένη γραφειοκρατία, καὶ σκέφθηκα νὰ γράψω λίγες εἰκόνες, ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ μας, σ' αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς κρίσης.
Παρακολουθώντας τὶς ἀτέλειωτες οὐρές, ἂν καὶ ὑπῆρχαν τὰ ακριβά μεταλλικὰ καθίσματα, ἔνθεν καὶ ἔνθεν, στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς, λὲς κι οἱ πολίτες προσέρχονται ἐκεῖ γιὰ κάποια διασκέδαση. Μὲ τὴν μιὰ ὑπάλληλο, καὶ δυὸ ἄλλες ἄδειες καρέκλες πρὸς ὁδηγίες, γιὰ κάποιο ἄλλο χαρτί, σὲ ἄλλο γραφεῖο ὅπως παλιὰ μὲ τὰ γραμματόσημα. Σαράντα χρόνια πέρασαν, πότε τελικὰ θὰ γίνουν οἱ ἕλληνες εὐρωπαῖοι; Πότε οἱ ὑπηρεσίες αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου κρατικοῦ μηχανισμοῦ, θὰ λειτουρ-γήσουν εὐρωπαϊκά;
Ἡ σκέψη μου γύρισε, σὲ ἕλληνες μετανάστες, ἀπὸ τὸν Καναδὰ πού ἔπαψαν νὰ ἐπισκέπτονται τὴν πατρίδα, παρὰ πᾶνε διακοπὲς Κούβα, Μαϊάμι, ὅπως μού ἔλεγε κι ὁ ἕλληνας ταξιτζής, πού πῆρα γιὰ τὸ ἀεροδρόμιο TRUNTO στὸ Μόντρεαλ. Παρόλα αὐτὰ εἴμαστε πολλοί, πού ἐρχόμαστε συχνὰ, σχεδὸν κάθε καλοκαίρι, γιατί ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας. Αὐτὸ εἶχα εἰπεῖ σὲ κάποιον ὑπεύθυνο κρατικῆς ὑπηρεσίας, πρὶν μερικὰ χρόνια καὶ θύμωσε, καὶ σὲ ἔντονο τόνο μοῦ ἀπάντησε: κι ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας.
Θυμᾶμαι, τοῦ ἀπάντησα, ἂν τὴν ἀγαπούσατε, δὲν θὰ τὴν πουλούσατε. Θύμωσε γιατί ἡ ἀπάντησή μου δὲν τοῦ ἄρεσε. Τώρα κοιτάζω τὴν ταλαιπωρία πού ὑφίστανται οἱ πολίτες αὐτῆς χώρας, καὶ ὡς τουρίστας, περαστικὸς διαβάτης, γράφω τοῦτες τὶς λίγες γραμμές, (σκέψεις μου) πρόσφατες αὐθεντικὲς φωτογραφίες, ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ νέου εὐρωπαϊκοῦ ἑλληνισμοῦ.
Δὲν ἀφοροῦν μόνο αὐτὴ τὴν δημόσια ὑπηρεσία, ἀλλὰ γιὰ ὅλο το φάσμα τῆς ἑλληνικῆς κρατικῆς μηχανῆς, ὡς μιὰ ἐνημέρωση γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους. Mὴν περιμένουν παρὰ πολλὰ ἀπὸ τοὺς ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, ὅπως μᾶς λένε.
Οἱ παλιοὶ γέρασαν καὶ φεύγουν γιὰ τὸ μακρινὸ ταξίδι, ἄλλοι ἔχουν πικραθεῖ καὶ δὲν θέλουν ν' ἀκούσουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν λέγω πώς ἔχουν δίκιο, εἶναι ὅμως πολλὲς περιπτώσεις πού δικαιολογούνται, γιατί τὸ ἑλληνικὸ κράτος λόγω γραφειοκρατίας δὲν λειτουργεῖ.
Ὅπως π.χ. ἂν κάποιος ἕλληνας γεννημένος στὸν Καναδά, ἡ στὴν Αυστραλία, ζητήσει ἄδεια ἐργασίας, σὲ δυὸ χρόνια δὲν θὰ λάβει ἀπάντηση, μήτε ναί, μήτε ὄχι, πρέπει ν' ἀπευθυνθεῖ στὸ Συνήγορο τοῦ πολίτη. Τουναντίον ἂν εἶναι κάποιος λαθρομετανὰστης, κάπου βρίσκει παράνομα κι ἀσχολεῖται, ἢ εὔκολα συγκροτεῖ κάποια ἐγκληματικὴ ὀργάνωση.
Μὲ ἀγανάκτηση γράφω τοῦτες τὶς γραμμές, γιατί ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς πού τοὺς πικραίνουν ὅταν ἔρχονται γιὰ διακοπές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ επενδυτές, μὴν περιμένουν παρὰ πολλά.
Χωριανός μου επιχειρηματίας, στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ, πού στὰ νεανικά μας, δικαιολογημένα μετὰ τὸν πόλεμο, ἀκολουθώντας τὰ αἰγοπρόβατα στὸ Παναχαϊκό, βασικὴ τροφὴ μας ἦταν ψωμοτύρι, καὶ ξερὴ μπομπότα, (παραδοσιακὴ τροφὴ ἕως ἐκείνουςτοὺς χρόνους.) Τώρα ἔχει στὶς ἐπιχειρήσεις του, πάνω ἀπὸ 3.000 ἄτομα προσωπικό. Μού ἔλεγε: Ὁ οἰκονομικός του σύμβουλος τοῦ συνιστοῦσε, ὄχι ἄλλα χρήματα στὴν Ἑλλάδα γιατί χάνονται.
Πρὶν μερικὰ χρόνια πού ἦταν ἡ δραχμὴ τί να 'φταιγε, μὴν τάχα «τὰ πεντοχίλιαρα πού δὲν ἦταν πετσετάκια;» Στὶς μέρες μας ὅμως μετὰ τόσα χρόνια στὴν Εὐρώπη, καὶ μὲ τὴν τόσο ἐξελιγμένη ἤλεκτρονικὴ τεχνολογία, τις πταίει; Πού οἱ πολίτες περιμένουν ὧρες σ' ἀτέλειωτες οὐρές, γενικὰ σὲ κάθε δημόσια ὑπηρεσία; Μὲ τὴν ἴδια μέθοδο τακτική, γιὰ ἐξυπηρέτηση ἀπὸ τὸ ἕνα γραφεῖο στὸ ἄλλο.
Ἀνεβαίνεις τὸ δρόμο ἀπὸ Δραγώλενα πρὸς Παναχαϊκό, σ' ἐκεῖνον πού τὸν ἐγκατέλειψαν, καὶ σίγουρα θὰ καταστραφεῖ ὅλως διόλου, σὰν κι αὐτὸν τοῦ μακαρίτη τοῦ Κουτσόγιωργα. Πού τὸν πέρασαν ἀπὸ τοὺς γκρεμοὺς καὶ τὸν παράτησαν. Πῆγαν τὰ κονδύλια, μαζὶ μὲ ἄλλα διάφορα ἔργα, στὰ ἄχρηστα. Τώρα ζητοῦν νὰ τὰ πληρώσει ὁ λαός.
Στὸ ὕψος τῆς Σκάλας θ' ἀντικρίσεις ἀπέναντι ἀπὸ τὸνΧάραδρο, ἕνα κομμάτι τοῦ δάσους, πού τὸ κατάφαγαν οἱ κάμπιες, αὐτὴ ἡ ἐπιδημία μᾶλλον ἔχει περάσει ψηλὰ ἀπὸ τὸ χωριὸ Μπάλα, μὲ κίνδυνο νὰ καταστρέψει ὅλη τὴν δυτικὴ ὄψη τοῦ Παναχαϊκοῦ. Ἀλήθεια ποῦ εἶναι πουλιὰ καὶ χελιδόνια, ν' ἀφανίζουν μὲ τὴ σειρά τους, αὐτὰ τὰ βλαβερὰ ζωΰφια;
Ἀναφέρω τοῦτο γιατί δὲν διάβασα κάπου ἂν ἔχει γίνει κάποια ἐνέργεια γι' αὐτὸ τὸ θέμα, ἀπὸ τὸ δασαρχεῖο Πατρών, πού εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν προστασία τοῦ δάσους. Μὴν τάχα ἀσχολεῖται μόνο, μὲ τὰ βάτα πού φυτρώνουν στὴν ἄκρη στὰ χωράφια, ἢ σὲ κάποιο κομμάτι, ἀπὸ τοὺς μετανάστες πού ἔφυγαν πρὶν 50 χρόνια, νὰ τὸ καταγράψουν ὡς δασικό;
Κυριακὴ σήμερα, εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ Τυφλοῦ, ἄνοιξα τηλεόραση νὰ δῶ ἴσως κάποια μετάδοση θείας λειτουργίας. Δυστυχῶς δυὸ κανάλια ἔπαιζαν τὸ ἴδιο ἔργο. Χαρτορίχτες ἔδιναν ὁδηγίες γιὰ τὸ μέλλον, σὲ ὅσους ἔπαιρναν τηλέφωνο καὶ πλήρωναν τὸν ὀβολὸ τους ἠλεκτρονικά. Καινούρια ἔθιμα κουλτούρας, στοὺς ἔσχατους καιροὺς σήμερα, γιὰ τοὺς θνητοὺς πού ἔχασαν τὸ δρόμο τους, καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς.
Καθημερινὰ λόγος γιὰ ἀνάπτυξη. Ὅσο ἐργοστάσια καὶ καταστήματα θὰ κλείνουν, ἡ πόλη μὲ μουτζοῦρες, καὶ γραφίτη, μὲ τὴν ἑλληνικὴ γῆ χωρὶς σοδειά, καὶ εἴδη διατροφῆς κι ἐνδυμασίας εἰσαγόμενα, θὰ βασιλεύει ἡ τεμπελιά. Ὅσο πολλοὶ νέοι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ φεύγουν ἀπὸ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς, το ἱερὸ κάστρο τῆς ἑλληνικῆς μας γλώσσας, ὑπόδουλο χωρὶς φρουρούς, ὑπὸ διοίκηση αξιωματούχου τῆς παγκοσμιοποίησης, εὐλογία κι ἀνάπτυξη σ' αὐτὸν τὸν τόπο δὲν θὰ έρχεται.
Ἀπελπισμένοι καὶ ἀδρανεῖς οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας μὲ τὶς άλλοτε ἐνδοξες σελίδες ἱστορίας, δὲν μιλοῦν πιὰ γιὰ πρόοδο καὶ προκοπή.
Ἔτσι εἶδα πάλι τὴν πατρίδα αὐτὲς τὶς μέρες στὴν καλοκαιρινὴ παραμονή μου. Ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι, στὴν ἄκρη τῆς ΕὐρωπαϊκῆςἝνωσης, μὲ γερασμένα κλήματα καὶ σοδειὰ, λίγα σταφύλια, ὅπου ἁρπακτικὰ πετοῦ-μενα, ἀπὸ τὶς βόρειες περιοχὲς τῆς γηραιᾶς Ἠπείρου, τριγυρνοῦν στὸν γαλανὸ οὐρανό της, ὡς πεινασμένοι σπουργίτες, νὰ τ' ἀφήσουν ἀδειανά.
Περισσότερα προσεχῶςστὸ βιβλίο μου,
«Τὸ ἁμάρτημα ἑνὸς λαοῦ»
Πάτρα Ἰούνιος 2016
Κώστας Γκολφινόπουλος
(ποιητὴς συγγραφέας)
Ἀπὸ Βούντενη Πατρῶν
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:21:02]