Πέμπτη 22 Μαρτίου 12:18      7°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αποχή ως τις 15/9 με "στοχευμένο πλαίσιο" αποφάσισαν οι δικηγόροι πανελλαδικά

Αποχή ως τις 15/9 με "στοχευμένο πλαίσιο" αποφάσισαν οι δικηγόροι πανελλαδικάΤο νέο «στοχευμένο πλαίσιο» της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 καθόρισε το Σάββατο η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ειδικότερα, η Επιτροπή, όπως αναφέρει το naftemporiki.gr, εξειδίκευσε την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 (μία ημέρα πριν την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή, την 16η Σεπτεμβρίου 2016) ως εξής:
1. Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής).
Στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης (ομοίως, στις φορολογικές, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας, τελωνειακές και τις υποθέσεις με αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα), αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κλπ.) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
2. Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ, όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κλπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό) ή στο δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης, όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
3. Ποινικές δίκες: αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από το χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α' βαθμό και επταετία σε β' βαθμό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.
4. Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιρειών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στο δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρεία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται: α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης, γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
5. Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
6. Ειδικά ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή απ' όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:18:22]