Σάββατο 21 Απριλίου 06:35      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου- Διαβάστε τα θέματα

Πάτρα: Συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου- Διαβάστε τα θέματαΣας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1- Κατακύρωση Πρακτικών Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση καντινών για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
2- Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου», ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
3- Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας έργου: «Συντηρήσεις αυλείων χώρων (2015)», ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
4- Κατακύρωση του από 8-6-2016 πρακτικού Άγονης δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτου, επί της οδού Πανεπιστημίου εντός του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου και επανάληψή της Οίκοθεν από τον Δήμαρχο (άρθρο 6 παρ.1 του Π.Δ. 270/81), διότι δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
5- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 52/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Παραλίας 2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 49.994,06 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
6- Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων, για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ, για το έτος 2016-2017 (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
7- Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.604,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του νέου Δημοτικού Κτιρίου γραφείων επί της οδού Παντανάσσης με το Δημοτικό Μέγαρο (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
9- Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.500,00 € για την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
10- Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.930,40 € για την πληρωμή της ΄΄Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων'', που αφορά στον καθορισμό τμήματος της οδού Μαιζώνος σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
11- Ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40 €, επ' ονόματι της κας Σταυρούλας Σταθούλια ως αποζημίωσή της για επίδοση εγγράφου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντρια)
12- Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. και ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € (Καρούσος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:35:14]