Πέμπτη 26 Απριλίου 05:00      13°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τοποθέτηση Θεόδωρου Παπαθεοδώρου για τον Αναπτυξιακό νόμο

Τοποθέτηση Θεόδωρου Παπαθεοδώρου για τον Αναπτυξιακό νόμοΤα κριτήρια εκταμίευσης των άμεσων επιχορηγήσεων είναι αυστηρά, καθώς οι επενδυτές θα μπορούν να λάβουν το ήμισυ της επιχορήγησης μόνον αφότου ολοκληρωθεί το 50% της επένδυσης και καταβληθεί η ιδία συμμετοχή. Για τις άμεσες επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις επενδυτικών σχεδίων προβλέπει κονδύλια σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 480 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022. Δηλαδή περίπου 68,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκή δεδομένων των αυξημένων αναγκών.
Για να πραγματοποιηθούνε όλα όσα προτάσσει η Κυβέρνηση, χρειάζονται να εκδοθούν 32 τουλάχιστον υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος. Οι περισσότερες από αυτές είναι απολύτως απαραίτητες, ακόμη και για τα πρώτα στάδια σχεδιασμού των επενδύσεων πριν από την υποβολή της αίτησης. Μεταξύ των άλλων απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας για τον καθορισμό του ποσού κατά είδος ενίσχυσης που προκηρύσσεται σύμφωνα με τον επενδυτικό νόμο, αλλά και απόφαση του υπουργού Οικονομίας κατανομής των ποσών μεταξύ των αρμόδιων φορέων εφαρμογής του επενδυτικού νόμου.
Φυσικά μια σειρά από γενικότητες καθιστούν τον νόμο αντιαναπτυξιακό: Δεν αναφέρονται τα κονδύλια που θα δεσμευτούν από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ για την πληρωμή των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου. Δεν αναφέρεται ποια θα είναι η διάρκεια της αξιολόγησης των προτάσεων. Γίνεται μείωση του αριθμού των αξιολογητών από δύο σε έναν, διακινδυνεύοντας σαφώς την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Τα ήδη πολύ χαμηλά ποσοστά ενίσχυσης, μειώνονται κατά 30% εάν ο επενδυτής ζητήσει χρηματοδοτικά κίνητρα και όχι φοροαπαλλαγή. Αποκλείει από τις ενισχύσεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν εμφανίσει κέρδη την τελευταία εξαετία, η οποία όμως, όπως όλοι μας γνωρίζουμε πρόκειται για την εξαετία της κρίσης. Και μέσα σε όλα αυτά συστήνεται το Αναπτυξιακό Συμβούλιο ως ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική.
Το βασικό πρόβλημα του Νόμου, εκτός των αδυναμιών του και της γραφειοκρατίας, είναι πως θα διαμορφώνεται στην πορεία πάνω σε ένα αόριστο πλαίσιο υπουργικών αποφάσεων, που θα έχουν καθοριστικό ρόλο καθιστώντας τον όποιο προγραμματισμό αδύνατο. Χαρακτηριστική είναι η επιλογή της φορολογικής κλίμακας με φόρο 29% που αποτελεί μία ακόμα λανθάνουσα προσέγγιση της ελκυστικότητας του νέου νόμου. Δεν είναι δυνατόν με την προοπτική διατήρησης της φορολογίας σε τόσο υψηλό ποσοστό, να ελπίζει κανένας στην εκδήλωση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, από ξένα και εγχώρια κεφάλαια.
Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος δεν εμφανίζει στοιχεία βιωσιμότητας. Οι άμεσες ενισχύσεις κατευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι μεγάλες στην πραγματικότητα θα πρέπει να βασισθούν στα φορολογικά κίνητρα.. Δεν λύνεται το πρόβλημα της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, καθώς η έλλειψη ρευστότητας και η ανυπαρξία λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε επένδυση για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
Για όλα όσα αναφέρθηκαν, θεωρούμε ότι ο εν λόγω νόμος δεν προάγει την ανάπτυξη αλλά είναι τροχοπέδη και εμπόδιο αυτής.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:00:09]