Δευτέρα 23 Απριλίου 03:01      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες συζητούνται στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΡυθμίσεις επί θεμάτων Αστικών Συγκοινωνιών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση, μέσω συμψηφισμού, προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κ. Καλλιόπης Μπερδέ του Φιλίππου και Κων/νου Μανδηλαρά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2010 διορθωτική πράξη επί της υπ΄ αριθμ. 3/96 Μ.Π.Ε του ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Ροδινής του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 92/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση, προβλεπόμενου κοινωφελούς χώρου (για ανέγερση ΚΑΠΗ), ιδιοκτησίας των κ.κ. Βασίλειου, Ιωάννη, Ευαγγελίας και Θεοδώρας Κρικέτου, μέσω συμφηφισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/02 πράξη εφαρμογής στην περιοχή «Ιτιές-Λεύκα» του Δήμου Πατρέων» (σχετική η αριθμ. 93/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος, στην ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Λεπίδα, με ΚΑΕΚ 061674770006, εντός του Ο.Τ. 1508, στην Αγυιά Πατρών (σχετική η αριθμ. 81/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αγ. Δημητρίου (σχετική η αριθμ. 82/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κορίνθου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαχτούρη και Τσαμαδού, λόγω έργων ανακατασκευής του πεζοδρομίου (σχετική η αριθμ. 94/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ευβοίας, στο τμήμα της από την οδό Γοργοποτάμου έως την οδό Κολχίδος, λόγω εργασιών (σχετική η αριθμ. 95/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Χάραδρου στη θέση Ν.Δ. παρυφές οικισμού Μαγούλας Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου, σε μήκος 298,29 μ. πλησίον ιδιοκτησίας Νικολάου Χατζηιωάννου (σχετική η αριθμ. 90/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αριθ. 731/14-12-2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών (Ιστορικό Κέντρο) στο Ο.Τ. 589 μεταξύ των οδών Κορίνθου, Γκότση, Μαιζώνος και Παρθενάκου (Αρσάκειο Μέγαρο) του Δήμου Πατρέων, ως προς τη χρήση» (σχετική η αριθμ. 89/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Πατρών στο Ο.Τ./Κ.Χ.2978 επί της οδού Καρόλου της περιοχής Επέκτασης Γούβας του Σ.Π.Π., στην ιδιοκτησία των κ.κ. Τζίνη Δημήτριου, Κων/νου, Μαρίας και των κ.κ. Χριστόπουλου Κων/νου και Ελένης, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθμ. 91/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση της μελέτης του έργου «Περιφράξεις προστασίας οδών, κατά μήκους οριοθετημένων χειμάρρων» Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 49.753,09€ (ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση της αριθμ. 21/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, που αφορά στην έκθεση Α΄ τριμήνου 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (εισηγητής: Χρ. Κορδάς, ως Πρόεδρος).
Έγκριση της αριθμ. 157/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Μετονομασία του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής (ΚΔΑΠ), σε ΙΣΤ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης για «Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Ψυχολόγου» (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
Τροποποίηση της αριθμ. 54341/5150/11-7-14 (ΦΕΚ 2053/τ.Β/29-7-14), απόφασης του ΓΓ της ΑΔΠΔΕ και Ι. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων σε 24ωρη και 12ωρη βάση- Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας», που εκδόθηκε μετά την αριθμ. 212/2014 απόφαση- πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, για τον επανακαθορισμό του προσωπικού του Τμήματος Αυτεπιστασίας Κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου Η/Μ, που θα συμμετέχει κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις εξαιρέσεις που έχουν καθιερωθεί και ισχύουν με την ως άνω απόφαση (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Πατρέων, για συγχρηματοδοτούμενα έργα (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ- Αγ. Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματά της (Πουκεβίλ- Γκότση και Νόρμαν- Αγ. Σοφίας) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Κλαουδάτος Όθων ΜΟΝ. ΕΠΕ- Καποδίστριας Γεώργιος», σχετικά με το έργο «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Δήμου» Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και ενίσχυση Κοινοτικού Καταστήματος οικισμού Ψαθοπύργου» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος).
Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 73.800,00€ ΕΚΠΟΤΑ του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή οδών και Τεχνικών έργων (2015) στο Αρκτικό Διαμέρισμα Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Διαγραφή οφειλής (Αραπάκος Κ. -Πανουργιάς Α. ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Αρβανίτης Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Βασιλείου Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Βγενοπούλου Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Δεστούνης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Ηλιόπουλος Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Καούρης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Κεκάτου Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Μπαρής Κλ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Μπηίνας Χρ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Ξένιος Ζευς ΑΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Παπαδάτος Χρ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Παυλάτος Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Στάμος Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Τζελέπη Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Υψηλάντης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού στην εταιρεία με την επωνυμία «Γενική, Εμπορική, Εισαγωγική, Βιομηχανική, Τεχνική Ν. Γιαννόπουλος- Π. Αγγελόπουλος Ανώνυμη, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία- ψήφιση πίστωσης 11.139,83€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γεωργακόπουλος Χρ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Α. Κοζίας- Αναπλ. Δ/ντής)
Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Δημητρόπουλος Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Λαδά- Ορφανού Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Α. Κοζίας- Αναπλ. Δ/ντής)
Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 6.995,29€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:01:41]