Δευτέρα 23 Απριλίου 03:15      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΤα θέματα της σημερινής συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Πατρέων.
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια καρτών χρονικού περιορισμού στάθμευσης (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντης)

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής έτους 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική διερεύνηση ευστάθειας πρανούς σε τμήμα της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας στην περιοχή Ζαβλανίου του Δ. Πατρέων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντης)

Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ακύρωση της υπ' αριθ. 282/24-5-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.918,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια Ανανέωση Άδειας Χρήσης Λογισμικού για Ιούς για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την Υπηρεσία Λήψης Μηνυμάτων από Συστήματα Ασφαλείας στο Ταμείο του Δήμου Πατρέων, διάρκειας 12 μηνών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)


Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.562,84 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) ιδιοκτησίας της κ. Φιλιώς Λάντζου, μέσω συμψηφισμού, και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/95 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Γηροκομειό-Διάκου-Παγώνα΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.443,20 € (εκ του συνολικού 10.886,40 €), για την αποζημίωση τμήματος προβλεπομένου κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Κ. Βανδώρου στο Ο.Τ. 726 στα Εβραιομνήματα (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α Β/549/21-3-2016) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 300.000,00 € για το έργο ΄΄Αποκατάσταση κουφωμάτων σχολικών μονάδων 2016΄΄ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.966,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για Εργασίες κοπής χόρτων-κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών στη Δ.Ε. Ρίου-ΚΑΠ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.966,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για Εργασίες κοπής χόρτων-κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών στις Δ.Ε. Βραχναιίκων-Μεσσάτιδας (ΚΑΠ) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για την έναρξη υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων - της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων και ΑΔΕΠ Α.Ε. με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικά με την περιοχή του Παναχαϊκού Όρους» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.923,15 € για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3518/06 (Καραγιαννοπούλου Βαρβάρα) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Καθορισμός τελών στάθμευσης οχημάτων και τιμής διάθεσης των καρτών στάθμευσης στους τελικούς διαθέτες του συστήματος εκ περιτροπής στάθμευσης (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:15:14]