Τρίτη 19 Ιουνίου 02:17      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΕΣΠΑ:  Παρατείνονται έως  8 Ιουλίου οι αιτήσεις

ΕΣΠΑ: Παρατείνονται έως  8 Ιουλίου οι αιτήσειςΑνακοινώθηκε η παράταση από το Υπουργείο του ΕΣΠΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΠΑ θα δώσει προκαταβολή το 40% της επιδότησης χωρίς εγγυήσεις από τους δικαιούχους
ΝΕΑ Ημερομηνία λήξης υποβολών : 8 Ιουλίου
Ποιους Αφορά;
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2015 και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς :
Χονδρικό εμπόριο, Παραγωγή Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες, Υλικά - Κατασκευές, Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια - Περιβάλλον,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας , Υγεία (Ιατρεία, Κλινικές κτλ),. Δείτε εδώ αναλυτικά τα επαγγέλματα (Εξαιρείται το Λιανικό Εμπόριο, ο Τουρισμός και η Εστίαση)
Τι επιδοτεί
Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 15.000€ έως 200.000 €, για Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών, Αγορά εξοπλισμού, Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού, Πιστοποίηση (ISO , HACCP κτλ), Προβολή - Διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις, Αγορά Λογισμικού, Μετεγκατάσταση σε ΒΙΠΕ, Αμοιβές συμβούλων, Αγορά Επαγγελματικού οχήματος,Μισθολογικό κόστος προσωπικού Υφιστάμενου και Νέου κα.
Πόσο επιδοτεί
Έως το 50% του συνολικού Προϋπολογισμού. (Το βασικό ποσοστό επιδότησης ορίζεται σε 40% και σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, προσαυξάνεται οριζόντια κατά 10%).Για πρώτη φορά προβλέπεται η προκαταβολή του 40% της επιδότησης χωρίς εγγυήσεις από τον δικαιούχο.Έτσι διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων χωρίς δικά τους κεφάλαια.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:17:58]