Τετάρτη 20 Ιουνίου 12:48      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Επιστολή στον Σταθάκη από τα Επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας  με φόντο τον νέο αναπτυξιακό

Επιστολή στον Σταθάκη από τα Επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας με φόντο τον νέο αναπτυξιακόEπιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη έστειλαν απο κοινού το Επιμελητήριο Αχαΐας με τα επιμελητήρια Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Η επιστολή αφορά τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.
«Κύριε Υπουργέ,
Αναφερόμαστε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Στις διατάξεις του, φαίνεται σε απόλυτο βαθμό η προσπάθεια προσαρμογής που έχει γίνει, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες από την οικονομική κρίση και το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας.
Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε πως οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11, βασίστηκαν στις ισχύουσες τότε διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις υπαγωγής προγραμμάτισαν αντίστοιχα τους σχεδιασμούς τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές, στην πλειοψηφία τους, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες από την παρατεταμένη ύφεση και την ραγδαία απώλεια της ανταγωνιστικότητας.
Για τον λόγο αυτό, με την παρούσα, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την αναφορά μας στο άρθρο 77, που η εφαρμογή του θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/11.
Η απόφαση για καταβολή της επιδότησης σε επτά ετήσιες δόσεις, θέτει τις επιχειρήσεις σε απόλυτα και μη αναστρέψιμη δυσμενή θέση, όσον αφορά την ρευστότητα, την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και κυρίως την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και η τήρηση των όρων υπαγωγής θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση και των δύο μερών, έως και την ολοκλήρωση.
Είναι οι επιχειρήσεις που παρά την απουσία κεφαλαίων, την μείωση του κύκλου εργασιών και ενδεχομένως την εμφάνιση αρνητικών αποτελεσμάτων, δεν εγκαταλείπουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα με κύριο στόχο την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή της επιχείρησης σε νέες συνθήκες.
Πολλές από αυτές, έχουν εκχωρήσει την επιδότηση και έχουν λάβει δάνειο από το τραπεζικό σύστημα για την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος, δεσμεύοντας ταυτόχρονα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, με στόχο την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης. Αυτές οι επιχειρήσεις, λόγω των ανωτέρω συνθηκών, στερούνται της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων κινήσεως από το τραπεζικό σύστημα και ομαλής λειτουργίας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποσυρθεί το σχετικό άρθρο στο σύνολό του και να εξετασθεί εκ νέου, μετά από προτάσεις που θα καταθέσουν οι παραγωγικοί φορείς, για την οριστική επίλυσή του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους.»
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:48:37]