Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 22:17      2°-10° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ερώτηση Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Υγείας για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Ερώτηση Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Υγείας για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥΗ πολύμηνη στάση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασμό με τη νέα εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, συρρικνώνουν τις αμοιβές των ιατρών που προσπαθούν να ασκήσουν το λειτούργημά τους με αξιοπρέπεια και παραμένουν απλήρωτοι από τις αρχές του χρόνου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας κατ' εξακολούθηση έχει ζητήσει άμεσες λύσεις, επισημαίνοντας το πρόβλημα.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΕΟΠΥΥ πρέπει να εστιάσουν στην ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας και στην ακριβή αποτύπωση των όποιων προβλημάτων κατά την τελική εκκαθάριση. Η συλλογή των παραστατικών και η ψηφιοποίηση τους παραμένει πολύπλοκη, δεδομένου ότι συσσωρεύεται μεγάλος όγκος εργασιών σε Κεντρικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότατες ελλείψεις που υπάρχουν, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Το σύστημα πληρωμών του ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζει τελικά τα εγγενή προβλήματα δυσλειτουργίας του, σε βάρος των συμβεβλημένων ιατρών.
Ταυτόχρονα, υιοθετεί μια επιθετική στάση απέναντι στον ιατρικό κόσμο, την ίδια στιγμή που προαπαιτεί τακτικές πληρωμές κάθε μήνα σε προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την επαγγελματική δραστηριότητα των ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Αυτό έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τους συμβεβλημένους Ιατρούς της Αχαΐας. Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ οφείλει να αναζητά λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν και όχι προφάσεις για την καθυστέρηση των πληρωμών στους συμβεβλημένους Ιατρούς. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε κάθε περίπτωση παράβασης, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στους παραβάτες μέσω της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, να προβεί σε άρση της συνταγογράφησης, να καταγγείλει τη σύμβαση, να ενημερώσει τους Ιατρικούς Συλλόγους για άσκηση πειθαρχικών ποινών, κλπ. Αυτό οφείλει να πράξει και όχι να επιδίδεται σε κατασυκοφάντηση του ιατρικού κόσμου, καθυστερώντας ταυτόχρονα τις οφειλόμενες πληρωμές.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
1. Ποιά μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να εξομαλυνθεί άμεσα η αποπληρωμή των συμβεβλημένων Ιατρών του ΕΟΠΥΥ;
2. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του ΕΟΠΥΥ;
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [22:17:14]