Τρίτη 19 Ιουνίου 02:13      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Κυλικείο στο Παμπελοποννησιακό μισθώνει ο Δήμος

Πάτρα: Κυλικείο στο Παμπελοποννησιακό μισθώνει ο ΔήμοςΜε 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο κτίριο Λαδόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Πατρέων κ. Γεωργίου Σιγαλού (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την κατακύρωση της προμήθειας υλικών διακόσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και κατακύρωση μέρος του αποτελέσματος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Ειδών Γραφείου, Φωτοτυπικού και Μηχανογραφικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Αποψίλωση Κοινοχρήστων Χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στην Δ.Ε. Ρίου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Αποψίλωση Κοινοχρήστων Χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στις Δ.Ε. Μεσσάτιδας, Βραχναιίκων & Παραλίας» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
Εξέταση των ενστάσεων των εταιρειών «ΜΠΑΚΑΡ ΑΕ» «ΥΙΟΙ ΣΙΜΙΤΖΗ ΟΕ» «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» σχετικά με το από 24/05/2016 πρακτικό διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ««Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ακύρωση της αριθ. 245/17-05-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 23/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Μεσσάτιδος 2016, και ψήφιση πίστωσης ποσού 49.992,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
Ακύρωση της αριθ. 246/17-05-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 15/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Ρίου 2016, και ψήφιση της πίστωσης ποσού 49.986,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
1)Κατακύρωση του από 30-5-2016 πρακτικού Άγονης Δημοπρασίας και 2) Διενέργεια νέας δημοπρασίας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης, για την εκμίσθωση ενός κλειστού χώρου εντός του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, ο οποίος θα διαθέτει και βοηθητικό χώρο σε προκατ του Βοηθητικού Σταδίου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
Ανατροπή των υπ' αριθ. Β/391 και Β/358 Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.700,00 €, για την αποζημίωση των κ.κ. Ανδρέα Καραχάλιου και Φιλοθέης Καλλίτσα-Μιζικίρη για ρυμοτομούμενο κτίσμα, βάσει του περιεχομένου της υπ' αριθ. 7/2009 πράξης αναλογισμού και της υπ' αριθ. 356/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών καθώς και των δικαστικών εξόδων της κ.λ.π. -(α/α Β550/21-3-2016) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.177,00 € προκαταβολή -α΄ δόση) εκ του συνολικού ποσού των 4.354,00 €, για την αποζημίωση των άμεσων υποχρεώσεων του Δήμου στην κ. Αθανασία Λειβαδίτη, βάσει του περιεχομένου της υπ' αριθ. 3/2005 πράξης αναλογισμού, επί της οδού Χείλωνος Πατρέως στην Πατρα (α/α Β/534/21-3-2016) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης 1.620,00 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Ανδρέα Γιαννακόπουλου και Αντωνίας Αντωνοπούλου, εντός απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, με την υπ' αριθ. 250/19-5-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για διαπλάτυνση δημοτικής οδού μεταξύ της εισόδου Χ.Υ.Τ.Α. και του αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης (α/α Β/539/21-3-2016) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 24.000,00 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Ευαγγέλου, Γεωργίου, Ηλία & Πηνελόπης Τριαδά του Κων/νου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5/2007 διορθωτική πράξη επί της υπ' αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.462,00 € (προκαταβολή -α΄ δόση) εκ του συνολικού ποσού των 24.924,00 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος, επί της οδού Δροσίνης μεταξύ των Ο.Τ. 1905 και 1839 στην Έξω Αγυιά, ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Ράπτη (α/α/ Β/552/21-3-2016) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας της κ. Καλλιόπης Σιμωτά, που βρίσκεται επί και μεταξύ των Ο.Τ. 1159Ζ και 1159Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, στην Αναθεώρηση Ζαρουχλαιίκων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 385,94 € επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κ. Ασημίνας Αποστολοπούλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 501,62 € επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κ. Χαράς Ζηνόζη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 113,98 € επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κ. Χαράς Ζηνόζη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 416,00 € επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κ. Ζωής Παπακωστοπούλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 528,17 € επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών κ. Αμαλίας Κουσαδιανού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
Ψήφιση πίστωσης ποσού 211,00 € επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Λεχαινών κ. Ελένης Κωστοπούλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Σύνταξη διακήρυξης με νέους όρους, για την εκμίσθωση ενός κλειστού χώρου εντός του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ο οποίος θα διαθέτει και βοηθητικό χώρο σε προκατ του Βοηθητικού Σταδίου , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:13:22]