Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 20:43      0°-11° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αυξήσεις σε τιμές και παράβολα στο ΚΤΕΟ λόγω ΦΠΑ

Αυξήσεις σε τιμές και παράβολα στο ΚΤΕΟ λόγω ΦΠΑΤην αναπροσαρμογή των τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ λόγω αύξησης του ΦΠΑ προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υποδομών και απο σήμερα 1η Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώνουν παράβολα και έλεγχο με τις νέες τιμές.
Ειδικότερα όπως άλλωστε είναι γνωστό σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που ψηφίστηκε απο την βουλή, από την 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24% και ο αντίστοιχος μειωμένος συντελεστής που ισχύει σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου από 16% σε 17%.
Ως εκ τούτου, από την 1-6-2016 αναπροσαρμόζονται τα τέλη που καταβάλλονται στα δημόσια ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού και των ειδικών τεχνικών ελέγχων. Ηδη στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί οι νέοι αναλυτικοί πίνακες στους οποίους φαίνεται η τελική τιμή που καταβάλλεται από τον πολίτη για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, καθώς και η ανάλυση της τελικής τιμής σε τέλος και ΦΠΑ.
Οι πίνακες μπορούν να προσπελαστούν στη διαδρομή http://www.yme.gov.gr - Μεταφορές - Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων - Τέλη Διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου (Δ-ΚΤΕΟ).
Διευκρινίζεται επίσης από το υπουργείο ότι το πρόσθετο ειδικό τέλος που καταβάλλεται στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περίπτωση διενέργειας εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου δεν μεταβάλλεται, αφού δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.
Παράλληλα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ δύνανται να διαμορφώσουν (μερικά ή συνολικά) το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους (αρχικό ή μεταγενέστερο) και σε τιμές χαμηλότερες των τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια ΚΤΕΟ, εφόσον υποβάλουν μελέτη εγκεκριμένη από ορκωτό λογιστή. Συνεπώς, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εφόσον δεν επιθυμούν να υποβάλουν μελέτη ορκωτού λογιστή, θα πρέπει να προσαρμόσουν το τιμολόγιο παροχής των Υπηρεσιών τους στις νέες τιμές των τελών τεχνικού ελέγχου των δημοσίων ΚΤΕΟ. Λόγω των αναγκαίων προσαρμογών που πρέπει να γίνουν, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ μπορούν να προσαρμόσουν τον τιμοκατάλογό τους και να τον υποβάλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες το αργότερο έως τις 15-6-2016.
Το υπουργείο έχει ήδη αποστείλει τα νέα παράβολα για τον περιοδικό και τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων τελών, στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα τα εντάξει στην εφαρμογή του e-Παράβολο και συγκεκριμένα στους Φορείς Δημοσίου «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Περιοδικός έλεγχ. - ΚΕΚ Δημ. ΚΤΕΟ» και «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Ειδικοί έλεγχ. Δημ. ΚΤΕΟ - Λοιπά παράβ.», αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα παράβολα που υπάρχουν σήμερα.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [20:43:57]