Πέμπτη 22 Μαρτίου 15:55      7°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Κονδύλια για υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες εσωτερικού ύστερα από πέντε χρόνια

Κονδύλια για υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες εσωτερικού ύστερα από πέντε χρόνιαΗ αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σία Αναγνωστοπούλου, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. και ανάδοχο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εξασφάλισαν κοινοτικά κονδύλια από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την ενίσχυση νέων επιστημόνων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Αξίζει να σημειωθεί δε ότι είναι η πρώτη φορά ύστερα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 που το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει υποτροφίες εσωτερικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά 211 θέσεων, σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 36 διαδοχικούς μήνες, με μικτά μηνιαία τροφεία ύψους 816,90 ευρώ.
Μετά από προσπάθεια που καταβλήθηκε, ώστε να υπάρχει ισοκατανομή σε όλα τα πεδία, οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι εξής :
1. Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
2. Επιστήμες Ζωής.
3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω της διδακτορικής έρευνας, με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων, την καινοτομία και την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Η δράση αυτή αποτελεί ένα επιπλέον βήμα, προκειμένου να ελαττωθεί η μετανάστευση του πλέον προσοντούχου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 1 μ.μ. Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.
Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:55:47]