Τρίτη 20 Μαρτίου 13:58      7°-16° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αχαΐα: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το ψάρεμα από το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιου

Αχαΐα: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το ψάρεμα από το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιουΓια την αποφυγή ατυχημάτων με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου απαγορεύεται το ψάρεμα σε πολυσύχναστες παραλίες, από το πρωί και μέχρι τη δύση του ήλιου.
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις των άρθρων 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάτρας (B΄ 217/78).
Το άρθρο 35 του αρ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β'444 /1999).
Τα από 22-02-2016 Πρακτικά Επιτροπών του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ., που είχε συγκροτηθεί με τις αριθ. 06/15-02-2016 (ΑΔΑ:7ΛΛΝ4653ΠΩ-2ΗΔ), αριθ. 08/15-02-2016 (AΔΑ: 7ΞΑ64653ΠΩ-ΕΕΚ) Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας, με θέμα: «Χαρακτηρισμός χώρων (αιγιαλού-παραλίας) ως πολυσύχναστων».
Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο από τη ξηρά καθώς και από τη θάλασσα σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2016
έως 31/08/2016 στις παρακάτω παραλίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες για το έτος 2015:

α. «ΤΗΓΑΝΙΑ», από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΑΜΜΟS CLUB» έως το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμίας, Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
β. «ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
γ. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΙΟΝΙΚΗ ΑΚΤΗ», Δήμου Δυτικής Αχαίας δ. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «GRECOTEL», Δήμου Δυτικής Αχαίας
ε. «ΚΑΛΟΓΡΙΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΜΠΗΤΣ», .Ε. Λαρίσσου, Δήμου Δυτικής Αχαίας
στ. «ΠΛΑΖ», στη θέση Έξω Αγυιά, Δήμου Πατρών, ζ. «ΑΚΤΑΙΟ», στη θέση Δημορηγόπουλου, .Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων
η. «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», στη θέση Τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου, .Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων.
θ. «ΔΑΦΝΕΣ», στη θέση Αγυιάς, Δήμου Πατρών και ι. «ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ», από οδό Μαραγκοπούλου μέχρι οδό Ροδόπουλου (θέση Ευαγγελίστρια-Πολίτη), .Ε.
Βραχνεΐκων, Δήμου Πατρέων.
2. Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Κ.Λ. Πάτρας,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν. . 187/73 (Α' 261), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π. . 381/95 (Α' 214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π. . 193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄). όπως συμπληρώθηκε με το Π. .105/07 (Α' 131) .

3. Για περιοχές αρμοδιότητας Κ. Λ. ΠΑΤΡΑΣ/ Γ΄ Λ/Τ ΑΙΓΙΟΥ, παρόμοιας φύσεως θέματα ρυθμίζονται με τον «Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Αιγίου» με Αρ. 19 (Β' 2310/2014).

4. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Πλοίαρχος ΛΣ Τρύφων ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:58:57]