Δευτέρα 28 Μαΐου 00:42      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο Ιατρικός σύλλογος της Πάτρας στηρίζει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ

Ο Ιατρικός σύλλογος της Πάτρας στηρίζει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥΟ Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, που παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο του 2016, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.
Η πολύμηνη στάση πληρωμών του Οργανισμού, συνδυαζόμενη με τη νέα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία εξανεμίζει τις δεδουλευμένες αμοιβές των ιατρών που προσπαθούν να ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελμα με αξιοπρέπεια.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΕΟΠΥΥ πρέπει να εστιάσουν στην ακριβή αποτύπωση της παραβατικότητας κατά την τελική εκκαθάριση, μακριά από την εφαρμογή οριζόντιων άδικων περικοπών που καταλογίζουν αμάχητο τεκμήριο "παραβατικότητας" στους ιατρούς, χωρίς ουσιαστικό δικαίωμα αναίρεσης.
Οι κανόνες χρηστής διοίκησης επιβάλλουν μέτρα διαφάνειας και διαύγειας, χωρίς "χρηματικά" κίνητρα των υπαλλήλων που ασκούν δημόσιο έλεγχο.

Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:42:44]