Σάββατο 21 Απριλίου 12:40      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ερώτηση Παπαθεοδώρου για "Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις"

Ερώτηση Παπαθεοδώρου για "Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις"Με δεδομένη την οικονομική δυσπραγία της Ελληνικής αγοράς που δυσκολεύει τις αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, καθώς και του περιορισμένου αριθμού επενδυτικών προγραμμάτων την τελευταία περίοδο, υπήρξε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".
Ωστόσο, οι προθεσμίες που έχει εξαγγείλει το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2016, στα πλαίσια των σχετικών προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τις δράσεις "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" (συνολικού προϋπολογισμό 78 εκατ. ευρώ τον α΄ κύκλο) και "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" (συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για τη διευκόλυνση της τουριστικής περιόδου), δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν επαρκώς τους ενδιαφερόμενους.
Η καθυστέρηση στη δυνατότητα υποβολής φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών για το φορολογικό έτος 2015 (συγκριτικά με τον αρχικό σχεδιασμό), οι οποίες δεν έχουν κλείσει, είτε λόγω των απεργιών των φοροτεχνικών, είτε διότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσης σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, και δεδομένου ότι για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων και στα δυο αυτά προγράμματα είναι απαραίτητα τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης (Φορολογικό Έτος 2015,) όπως προκύπτουν από τους ισολογισμούς και τις φορολογικές δηλώσεις, δημιουργείται ιδιαίτερη δυσχέρεια στην υποβολή των προτάσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
Επίσης, μετά την τελευταία τροποποίηση για την αύξηση του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης, η οποία δημιουργεί επιπλέον πιθανότητες ένταξης, το ενδιαφέρον εταιρειών για υποβολή προτάσεων έχει αυξητική τάση, γεγονός το οποίο η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει.
Για όλα τα παραπάνω κρίνεται επιτακτικό να δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των παραπάνω δράσεων, τουλάχιστον κατά ένα μήνα επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα εύρυθμο πλαίσιο και να παραταθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Προτίθεται να πάρει μέτρα προκειμένου να υπάρξει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους;
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:40:21]