Πέμπτη 19 Απριλίου 14:51      10°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


 Επιστολή στον Δήμαρχο Δυτ. Αχαΐας για μετρήσεις βιολογικού καθαρισμού

Επιστολή στον Δήμαρχο Δυτ. Αχαΐας για μετρήσεις βιολογικού καθαρισμούΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΣΣΑΙΩΝ ΠΕΙΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Θεμα: μετρήσεις βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμός αντλιοστασίου Άνω Αλισσού

Κοινοποίηση: 1. κ. Διονύσιο Γκοτσούλια
2. κ. Παναγιώτη Κουνάβη
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήσαμε την 17-05-2016, Σας υπενθυμίζουμε ότι Σας θέσαμε δύο θέματα που απασχολούν τους συγχωριανούς μας και χρήζουν της αμέσου επεμβάσεως Σας και συγκεκριμένα το θέμα του βιολογικού καθαρισμού και της επικείμενης χρήσης του από βυτιοφόρα του Δήμου Βραχνεΐκων και το θέμα του αντλιοστασίου του Άνω Αλισσού, ήτοι το θέμα του καθαρισμού και το θέμα των μετρήσεων του ύδατος που Σας είχαμε επισημάνει με την από 12-05-2016 επιστολή μας.
Καταρχάς όσον αφορά το θέμα των μετρήσεων του αντλιοστασίου τις οποίες ζητήσαμε με την από 12-05-2016 επιστολή μας, Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να μας απαντήσετε εντός της νομίμου προθεσμίας των 30 ημερών, σε διαφορετική περίπτωση και αν δεν έχουμε λάβει τις μετρήσεις κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, Σας ενημερώνουμε ότι θα προσφύγουμε ενώπιον των αρμόδιων αρχών προκειμένου να διενεργηθούν τα δέοντα (Ελεγκτές Δημόσιας Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη).
Περαιτέρω κατά τη συνάντησή μας, μας είχατε εκφράσει τη σκέψη που υπάρχει στο Δήμο να παραχωρηθεί άδεια σε βυτιοφόρα του Δήμου Βραχνεΐκων να χρησιμοποιούν το βιολογικό καθαρισμό της περιοχής μας. Μάλιστα ενημερωθήκαμε ότι η ανωτέρω σκέψη οδεύει προς υλοποίηση και το εν λόγω θέμα έχει εισαχθεί προς συζήτηση στο επικείμενο δημοτικό συμβούλιο. Με την παρούσα επιστολή μας Σας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά για μία ακόμα φορά την έντονη αντίθεσή μας και Σας δηλώνουμε ότι δεν είμαστε σύμφωνοι προς την ενέργειά Σας αυτή. Κατά πάσα περίπτωση και με αφορμή το ανακύψαν ζήτημα της παραχώρησης της χρήσης του βιολογικού καθαρισμού, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τα κάτωθι ζητήματα:
1. Τι σχεδιασμός υπαρχει για την επεξεργασία των επιπλέον λυμμάτων και τι ποσότητα αποβλήτων μπορεί να επεξεργαστεί ημερησίως ο βιολογικός καθαρισμός,
2. Εάν λειτουργει η εσχαρωση για απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και εαν λαμβάνει χώρα αυτή.
3. Να μας ενημερώσετε εαν γίνεται η αφυδάτωση βιολογικής λάσπης, που πηγαίνει, που γίενται η επεξεργασία της και ποιο το ποσοστό της υγρασίας που υπάρχει σύμφωνα με τους περιβαντολογικους όρους,
4. Μέχρι και αυτή την στιγμη δεν υπαρχει εξίδικευμενο προσωπικό, το οποίο να ελέγχει τα οχήματα που προσέρχονται στο βιολογικό καθαρισμό και κατά καιρούς παραχωρούνται στους οδηγούς των βυτιοφόρων τα κλειδιά προκειμένου να εισέρχονται και να αδειάσουν τα λύμματα, χωρίς να υφίστανται κανένα έλεγχο. Το γεγονός δε ότι υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου δεν μπορεί να υποκαθιστά την απουσία εξειδικευμένου έμψυχου προσωπικού, η παρουσία του οποίου είναι επιβεβλημένη κατά πάσα περίπτωση.
5. Δεν υπάρχουν κουβούκλιο αποσμισης και φίλτρα εξαερισμού, τα οποία θα μπουνε σε μέλοντικο προγραμμα.
Αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι η ενδεχόμενη απόφασή Σας για την παραχώρηση του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής μας σε βυτία του Δήμου Βραχνεΐκων θα επιφέρει σημαντικά έσοδα για το Δήμο μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι προέχει η υγεία των κατοίκων της περιοχής μας, οι οποίοι θα εκτεθούν σε ανθυγιεινές και ζημιογόνες για τον οργανισμό συνθήκες, ενώ επιπροσθέτως θα υπάρξει τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος των θαλάσσών μας. Στην στάθμιση συμφερόντων η πλαστιγγα γέρνει σαφώς υπέρ των συμφερόντων των συγχωριανών μας και της προστασίας της υγείας τους, αλλά και της προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος, το οποίο τίθεται σε άμεσο κίνδυνο. Συγκεκριμένα είναι σαφές ότι τυχόν υπερφόρτωση του βιολογικού καθαρισμού θα έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία επεξεργασίας των λυμάτων, τα οποία θα αποβάλλονται ακέραια και χωρίς να έχουν υποστεί τη δέουσα επεξεργασία, μολύνοντας το γύρωθεν περιβάλλον.
Σας τονίζουμε και πάλι την έντονη αντίθεσή μας με την παραχώρηση της χρήσης του βιολογικού καθαρισμού. Ήδη με την υφιστάμενη λειτουργία του, η περιοχή μας επιβαρύνεται αρκετά και μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες έχει καταστεί εφικτό ο βιολογικός καθαρισμός να λειτουργεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, κάτι το οποίο θα ανατραπεί σε περίπτωση χρήσης του από επιπλέον βυτιοφόρα, επαναφέροντας τα επίπεδα μόλυνσης των θαλασσών μας σε προηγούμενα θλιβερά μεγέθη. Ο βιολογικός καθαρισμός πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και όχι να επιβαρυνθεί περαιτέρω με τη χρήση του και από άλλους δήμους, οι οποίο σε κάθε περίπτωση μπορούν να εξξυπηρεθούν από άλλους σε λειτουργία βιλογικούς καθαρισμούς.
Περαιτέρω ως προς το έτερο θέμα που μας απασχολεί, το θέμα του αντλιοστασίου του Άνω Αλισσού, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει τις μετρήσεις σχετικά με την καταλληλότητα του ύδατος, ενώ επιπροσθέτως Σας υπενθυμίζουμε ότι στην προηγούμενη επιστολή μας σχετικά με το θέμα Σας παραθέσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο εν λόγω αντλιοστάσιο και πρέπει να επιλυθούν άμεσα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ελλοχεύον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων θα πρέπει να λάβει χώρα σειρά ενεργειών, οι οποίες κατά πάσα περίπτωση δεν εξαντλούνται στην απλή κοπή των χορταριών. Επανερχόμαστε λοιπόν με την παρούσα επιστολή μας και Σας ζητούμε την άμεση επέμβασή Σας, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αντλιοστάσιο του Άνω Αλισσού. Επιπλέον θα πρέπει να τακτοποιηθεί και το θέμα της διαρροής που υφίσταται στις σωλήσεις ενόψει μάλιστα και της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία αυξάνεται η χρήση του νερού λόγω της προσέλευσης των παραθεριστών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Τέλος, όπως ενημερωθήκαμε το έργο της αποχέτευσης έχει παραδοθεί από τον εργολάβο και πλέον σειρά έχει ο Δήμος, ο οποίος πρέπει να προβεί στη σύνδεση, κάτι το οποίο πρέπει να λάβει χώρα άμεσα ενόψει και της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου.
Ευελπιστούμε ότι τα ανωτέρω θέματα θα λαβουν τη δέουσα προσοχή Σας και θα επιληφθείτε ώστε να δοθούν όλες οι απαραίτητες λύσεις προς το συμφέρον των πόλιτών, το οποίο πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημά Σας. Ο Σύλλογός μας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συγχωριανών μας, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους και αντιμαχόμενος κάθε ενέργεια και δράση που θέτει αυτά σε κίνδυνο.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:51:30]