Τετάρτη 25 Απριλίου 00:18      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


"Τώρα για την Πάτρα": Η διαφωνία μας βρίσκεται στο πλαίσιο το οποίο καταθέτει η δημοτική αρχή.

"Τώρα για την Πάτρα": Η διαφωνία μας βρίσκεται στο πλαίσιο το οποίο καταθέτει η δημοτική αρχή.Ανακοίνωση σχετικά με το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη "Τώρα για την Πάτρα", στην οποία αναφέρει:

Η δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ). Το σχέδιο αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των όποιων έργων θα προτείνει η δημοτική αρχή για χρηματοδότηση στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα αυτών που θα διεκδικήσει να χρηματοδοτηθούν την περίοδο μέχρι το 2020 από τη συγκεκριμένη δράση.
Η Δημοτική Παράταξη "Τώρα για την Πάτρα" θεωρεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο από τη δημοτική αρχή περισσότερο φαντάζει ως παράθεση έργων και δράσεων τα οποία διεκδικεί η πόλη για χρηματοδότηση χωρίς να υπάρχει συνοχή, στόχοι, χρονοδιάγραμμα και ιεράρχηση υλοποίησης γεγονός που αδυνατίζει το διεκδικητικό πλαίσιο για ένταξη αυτών των έργων στη νέα χρηματοδοτική περίοδο.
Συνεχίζει δηλαδή την ίδια τακτική που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα που παρατίθεται μία λίστα έργων και γράφουμε και κάποιες παραγράφους για να υποστηρίξουμε την αναγκαιότητα αυτών των έργων και βαφτίζουμε αυτό στρατηγικό σχέδιο. Τακτική που οδήγησε τη χώρα στην κατασπατάληση των πόρων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με έργα χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Η διαφωνία μας με τη δημοτική αρχή δεν βρίσκεται στη λίστα των προτεινόμενων έργων. Εξάλλου τα περισσότερα από αυτά είχαν προγραμματιστεί και ωριμάσει κατά τη δικιά μας περίοδο. Η διαφωνία μας βρίσκεται στο πλαίσιο το οποίο καταθέτει η δημοτική αρχή. Εκτός από το γεγονός ότι το πλαίσιο αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του που θέτει το ΕΣΠΑ (με κυρίαρχη αυτήν της επιχειρηματικότητας) είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι δεν αποτελεί καν ένα πολιτικό κείμενο που να αποτυπώνει την πρόταση της δημοτικής αρχής και το όραμά της για την πόλη. Είναι ένα κείμενο στο κενό το οποίο μάλιστα αγνοεί συστηματικά όλες τις παρεμβάσεις και προτάσεις (θεσμοθετημένες ή μη) που έχουν κατατεθεί τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην διαχειριστική αρχή την προηγούμενη περίοδο.
Για τον λόγο αυτό στα πλαίσια της Δημόσιας διαβούλευσης καταθέσαμε ως παράταξη γραπτώς τη δική μας πρόταση και οπτική για το μέλλον της πόλης και η οποία βέβαια αγνοήθηκε. Η πρότασή μας περιλαμβάνει περιληπτικά τα εξής:
Α) Το όραμά μας για την πόλη:
Η εδραίωση και ισχυροποίηση της Πάτρας ως σύγχρονου αστικού κέντρου εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, με κέντρο βάρους την ανάπτυξη του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού, της έρευνας και τεχνολογίας και τις υπηρεσίες με αναβάθμιση και ανάδειξη του πλούσιου αστικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος.
Β) Στρατηγικοί στόχοι:
1. Προσδιορισμός νέου αναπτυξιακού προσανατολισμού και οικονομικής ανασυγκρότησης του Δήμου με την ανάπτυξη και εξυγίανση των τομέων παραγωγής και με ιδιαίτερη έμφαση στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τον ειδικό τουρισμό.
2. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
3. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα.
4. Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης και ανασυγκρότηση της αστικής δομής της Πάτρας.
5. Κυκλοφοριακή οργάνωση και εξυγίανσή του
Γ) Άξονες Στρατηγικής:
1. Η αποκατάσταση της επαφής του Πολεοδομικού Ιστού με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης με:
2. Την αποκατάσταση της συνεκτικότητας της κεντρικής περιοχής
3. Μεταβολή της πόλης από μονοκεντρική σε πολυκεντρική.
4. Κυκλοφοριακή οργάνωση και εξυγίανση του πλαισίου μετακινήσεων.
Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο που καταθέσαμε στα πλαίσια της διαβούλευσης.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:18:08]