Τετάρτη 25 Απριλίου 19:28      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο Αντ. Γκανάς οριστικά νέος γεν. διευθυντής στον ΟΚΑΝΑ

Ο Αντ. Γκανάς οριστικά νέος γεν. διευθυντής στον ΟΚΑΝΑΣτις 30 Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η θητεία του απελθόντος Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ, Δημητρίου Πλατανιά, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών στον Οργανισμό.
Ήδη από τις 6/4/2016 (ΑΔΑ:70ΛΞ4690ΩΡ-Ι7Θ) είχε προκηρυχθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού και τις κείμενες διατάξεις. Ορίστηκε επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός δέχτηκε 15 αιτήσεις για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, οι οποίες αξιολογήθηκαν με αξιοκρατικά κριτήρια και η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5/5/2016, με την επιλογή για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του δρα Αντωνίου Γκανά, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και, πέραν της διοικητικής εμπειρίας, διαθέτει πλούσιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο στη διοίκηση μονάδων υγείας.
Η απόφαση του ΔΣ αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 10/5/2016 (ΑΔΑ:ΩΒ6Φ4690ΩΡ-ΑΧ4).
Ένσταση υποβλήθηκε από τον απελθόντα Γενικό Διευθυντή, η οποία κρίθηκε από το ΔΣ του Οργανισμού στις 24/5/2016 ως απορριπτέα.
Η επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, διευρύνοντας το ρόλο του, τόσο στο χώρο της πρόληψης και της θεραπείας των εξαρτήσεων όσο και στον τομέα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:28:02]