Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 20:37      16°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πανελλήνιες 2016: Δείτε θέματα και απαντήσεις σε Χημεία και Λατινικά

Πανελλήνιες 2016: Δείτε θέματα και απαντήσεις σε Χημεία και ΛατινικάΤο pelop.gr σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια ΚΑΠΑ μεταδίδει έγκαιρα τις απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΠΑ
Τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Χημείας
Προσανατολισμού δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το θέμα Α περιείχε
θεωρητικές ερωτήσεις, το θέμα Β ερωτήσεις ανάπτυξης-κρίσεως, το θέμα Γ έννοιες
και αντιδράσεις οργανικής Χημείας, ενώ το θέμα Δ ασκήσεις από το κεφάλαιο των
οξέων-βάσεων-Ιοντικής Ισορροπίας.
Όμως οι μαθητές έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα υποερωτήματα
Β3 (υπήρχαν περιττά δεδομένα) , Γ1 (υπήρχαν ασάφειες ως προς τις ποσότητες των
χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων), Γ3 και Δ4.
Σε γενικές γραμμές οι μαθητές που είχαν μελετήσει σε βάθος την εξεταστέα
ύλη και αντιμετώπισαν τα θέματα με σύνεση θα έχουν επιτύχει υψηλές βαθμολογίες.

Σήμερα κλήθηκαν οι υποψήφιοι να εξεταστούν στα κείμενα των λατινικών
20, 25 και 29. Αφενός οι γραμματικές ασκήσεις δεν παρουσίαζαν κάποια
ιδιαίτερη δυσκολία, αφετέρου οι συντακτικές παρατηρήσεις απαιτούσαν
προσοχή, γιατί οι μετατροπές ήταν πολυποίκιλες και πολυάριθμες.
Συγκεκριμένα επεκτείνονταν στο μεγαλύτερο μέρος των συντακτικών
φαινομένων, όπως συντακτική αναγνώριση, μετατροπή ενεργητικής
σύνταξης σε παθητική, προσδιορισμοί του τόπου, μετατροπή από κύρια σε
ευθεία ερώτηση και από επιθετικό σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση,
αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων και ανάλυση μετοχής σε
δευτερεύουσα πρόταση. Τέλος, η άρτια προετοιμασία και η εξάσκηση θα
μπορούσε να φέρει άριστα αποτελέσματα.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα kapalearn.gr από τα Φροντιστήρια ΚΑΠΑ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:37:28]