Κυριακή 22 Απριλίου 09:32      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας

Πάτρα: Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της ΔευτέραςΑυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Δήμο Πατρέων (εισηγητές: Δ. Πλέσσας, Χ. Κορδάς- Αντ/ρχοι, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατείας), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00001 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ιδιοκτησίας της κ. Φιλιώς Λάντζου, μέσω συμφηφισμού και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2014 Διορθωτική Πράξη επί της υπ' αριθμ. 2/95 Πράξης Εφαρμογής, στις περιοχές «Αρόη-Σαμακιά Γηροκομειό-Διάκου-Παγώνα» Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 76/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Καθορισμός θέσεων άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων (υπαίθριο στάσιμο εμπόριο) (σχετική η αριθμ. 72/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Μεταφορά παραχωρημένης γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Σ.Ο.Ψ.Υ (σχετική η αριθμ. 73/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Απαγόρευση στάθμευσης, λόγω πρόσβασης ατόμου ΑΜΕΑ (σχετική η αριθμ. 79/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Άδεια, για τοποθέτηση διακοσμητικών γλαστρών, επί Δημοτικού Πεζόδρομου (σχετική η αριθμ. 80/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (οδοί), μεταξύ των Ο.Τ. 1679, 1679Β, 1589 και 1590 και πλατείας (Ο.Τ./Κ.Χ. 1679), της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης» του Σ.Π.Π., λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας κ. Καρατζά Κων/νου» (σχετική η αριθμ. 77/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρών, των Νομικών του Προσώπων 1. Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός, 2. Δημοτικό Βρεφοκομείο, 3.Κοινωνικός Οργανισμός, 4.Κοινωφελής Επιχείρηση- Καρναβάλι Πάτρας, 5. Κοινωφελής Επιχείρηση- Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ, 6.Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ΔΕΥΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πατρέων, για τα έτη 2016- 2017, συνολικού προϋπολογισμού 2.376.798,22€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
Λήψη απόφασης περί: 1) παράτασης ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης, β) μείωσης μισθώματος για το ακίνητο που στεγάζεται ο Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Καντίνες σε Αιγιαλό, έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Ψήφιση πίστωσης και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 77.687,83€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, για τη μισθολογική διαφορά των Καθαριστριών Σχολικών κτιρίων, με σύμβαση μίσθωσης έργου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση της αριθμ. 46/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στον Απολογισμό Εσόδων- Εξόδων του, οικον. έτους 2015 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση της αριθμ. 136/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, η οποία αφορά στην τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της, έτους 2016 (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διανοίξεις οδών (2013)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης, για μίσθωση πούλμαν, για τη συμμετοχή της Πάτρας στους 7ους χειμερινούς παιδικούς αγώνες, στην πόλη Innsbruck της Αυστρίας, που πραγματοποιήθηκαν, από 11-16/1/2016 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης υλικών (166.553,07€, για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Σ.Υ.Δ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης υλικών (265.932,15€, για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Σ.Υ.Δ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και εξοπλισμός Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πατρέων (Λαδόπουλου)- Εγκατάσταση κλιματισμού» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση, εκ νέου, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Υψηλών Αλωνίων Πατρών»- ακύρωση της υπ' αριθμ. 232/2016 προηγούμενης απόφασης (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση, εκ νέου, επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτικό Σχολείο Βραχνεϊκων» Δήμου Πατρέων- ακύρωση της αριθμ. 273/2016 προηγούμενης απόφασης (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή οδών και Τεχνικών έργων (2015), στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή στο πάρκο Δημόπουλου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Ολυμπίας Πολυβίου, στον οικογενειακό τάφο της αδελφής της κας Βασιλικής Παπαγιανοπούλου- Πατρώνη (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργίου- Αρμ. Δ/ντής).
Διαγραφή οφειλής του κ. Τσίλη Ζήση, ενοικιαστή περιπτέρου, νοτιοδυτικά στην πλατεία Γεωργίου Α΄ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (BMG RENT A CAR) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Κ. Γαλανού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Θ. Κορδολαίμης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Γ. Λαμπρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Ε. Λόης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Ι. Σουτέρα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Π. Σταμόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Κ. Στρέκλα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Δ. Φραντζής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (Ι. Ανδριόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (Γ. Ζησιμάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (THEROS INTERNATIONAL GAMING Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο - Καζίνο Ρίου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Επιστροφή ποσού (Π. Φωτόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσάκειο Πατρών» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσάκειο Πατρών», στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (2014-2020) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Περί διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Πατρέων, για το προτεινόμενο προς ένταξη έργο: «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσάκειο Πατρών», στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (2014-2020) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:32:44]