Σάββατο 17 Μαρτίου 16:43      9°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Νέα δημοπράτηση για την Πατρών-Πύργου σε λίγες ημέρες

Νέα δημοπράτηση για την Πατρών-Πύργου σε λίγες ημέρεςΑπό σαράντα κύματα έχει περάσει η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου της Πατρών-Πύργου,η οποία προς το παρών παραμένει μια Εθνική Οδός - καρμανιόλα.
Μετά την επιτυχημένη δημοπράτηση , στις 17 Μαΐου, του δέυτερου κομματιού του αυτοκινητόδρομου από την Αμαλιάδα μέχρι τα Δουναίικα με μειοδότη την Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών και ποσοστό έκπτωσης 55,32%, ακολουθεί στις 12 Ιουλίου η δημοπράτηση του τμήματος Δουναίικα-Πύργος.
Έχουν προηγηθεί τρεις αποτυχημένες προσπάθειες δημοπράτησης του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος από τα Δουναίικα μέχρι τον Πύργο και το Υπουργείο Υποδομών επαναδημοπρατεί το έργο. Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ, η δημοπράτηση του έργου θα γίνει και πάλι στις 12 Ιουλίου 2016, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
Να θυμίσουμε πως αρχικά η δημοπράτηση της πρώτης από τις συνολικά 8 δημοπρατήσεις για την μετατροπή του οδικού τμήματος της Ολυμπίας Οδού, Πάτρα-Πύργος σε κλειστό αυτοκινητόδρομο ήταν να διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου.
Τότε λόγω απεργίας των κατασκευαστικών οργανώσεων ανεβλήθη και ορίστηκε νέα ημερομηνία στις 22 Μαρτίου. Ούτε και τότε όμως κατέστη δυνατό λόγω της απεργίας των μηχανικών του Δημοσίου. Ακολούθησε τρίτη ανεπιτυχής προσπάθεια στις 5 Μαϊου (βγήκε άγονη και πάλι λόγω της απεργίας). Σύμφωνα με το νόμο μετά από τριπλή αποτυχημένη δημοπράτηση ενός έργου, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται από την αρχή. Η δημοπράτηση έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων τεχνικών εταιρειών της χώρας καθώς 28 τεχνικές εταιρείες έχουν προμηθευτεί τα τεύχη δημοπράτησης.
Στις 17 Μαϊου δημοπρατήθηκε επιτυχώς το δεύτερο τμήμα από την Αμαλιάδα μέχρι τα Δουναίικα.
Το τμήμα Δουναίικα-Πύργος έχει μήκος 8.145 μέτρων και κόστος 67,2εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Να σημειώσουμε πως θα είναι μία από τις ελάχιστες δημοπρατήσεις μεγάλου έργου για την τρέχουσα χρονιά εν μέσω μίας δύσκολης συγκυρίας και ενώ η παραγωγή νέων έργων είναι σημαντικά μειωμένη.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίστηκε σε 42 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Υπολογιστικά αν το έργο ξεκινήσει στις αρχές του 2017 τότε το έργο θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Η χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει θα έλθει από το νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ αλλά στην προκήρυξη δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό.
Στο ποσό υπάρχει και η προαίρεση επιπλέον 3,4εκ.ευρώ για την ανακατασκευή του οδοστρώματος του τμήματος Πύργος-Αρχαία Ολυμπία μήκους 8χλμ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:
(α) Αυτ/μος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ.66+360 μέχρι Χ.Θ.74+500, μήκους 8,14 km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη.
(β) Ανισόπεδος Κόμβος Πύργου (Χ.Θ.73+843)
(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι.
(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.
(ε) Εργασίες πρασίνου.
(στ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.
Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π.
Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3.400.000,00 EUR (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος της υφιστάμενος Ν.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου μήκους 8χλμ. περίπου από τον Α.Κ. Πύργου μέχρι τον κόμβο προς Αρχαία Ολυμπία.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν αποξέσεις, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων, διαγραμμίσεις, πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές πινακίδες, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έργα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών.
Η τιμολόγηση των εργασιών της προαίρεσης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ. με την επισήμανση ότι η δαπάνη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των οικείων μελετών τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην Οικονομική Προσφορά των Διαγωνιζομένων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:43:28]