Σάββατο 24 Μαρτίου 21:34      5°-13° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η "Έξυπνη Ενέργεια" στη Δυτική Ελλάδα

Η "Έξυπνη Ενέργεια" στη Δυτική ΕλλάδαΗ ΕΕ σταθερά προσανατολισμένη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην καινοτομία, υλοποιεί κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (σ.σ. ΕΣΠΑ 2014-2020) τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις προτεραιότητες:
α) «Εξυπνη ανάπτυξη»
β) «Βιώσιμη ανάπτυξη»και,
γ) «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς».
Το «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν. Κομβικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να παίξει η επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων και η υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:34:26]