Δευτέρα 25 Ιουνίου 06:48      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Σε αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του Αρσακείου προχωρά ο Δήμος

Πάτρα: Σε αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του Αρσακείου προχωρά ο ΔήμοςΣυνεδριάζει τη Δευτέρα και ώρα 15.30 το Δημοτικο Συμβούλιο, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι καντίνες για το 2016, η αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην Αρσακείου κ.α
Ειδικότερα, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Δήμο Πατρέων (εισηγητές: Δ. Πλέσσας, Χ. Κορδάς- Αντ/ρχοι, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατείας), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00001 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ιδιοκτησίας της κ. Φιλιώς Λάντζου, μέσω συμφηφισμού και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2014 Διορθωτική Πράξη επί της υπ' αριθμ. 2/95 Πράξης Εφαρμογής, στις περιοχές «Αρόη-Σαμακιά Γηροκομειό-Διάκου-Παγώνα» Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 76/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Καθορισμός θέσεων άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων (υπαίθριο στάσιμο εμπόριο) (σχετική η αριθμ. 72/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Μεταφορά παραχωρημένης γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Σ.Ο.Ψ.Υ (σχετική η αριθμ. 73/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Απαγόρευση στάθμευσης, λόγω πρόσβασης ατόμου ΑΜΕΑ (σχετική η αριθμ. 79/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Άδεια, για τοποθέτηση διακοσμητικών γλαστρών, επί Δημοτικού Πεζόδρομου (σχετική η αριθμ. 80/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (οδοί), μεταξύ των Ο.Τ. 1679, 1679Β, 1589 και 1590 και πλατείας (Ο.Τ./Κ.Χ. 1679), της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης» του Σ.Π.Π., λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας κ. Καρατζά Κων/νου» (σχετική η αριθμ. 77/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρών, των Νομικών του Προσώπων 1. Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός, 2. Δημοτικό Βρεφοκομείο, 3.Κοινωνικός Οργανισμός, 4.Κοινωφελής Επιχείρηση- Καρναβάλι Πάτρας, 5. Κοινωφελής Επιχείρηση- Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ, 6.Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ΔΕΥΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πατρέων, για τα έτη 2016- 2017, συνολικού προϋπολογισμού 2.376.798,22€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
Λήψη απόφασης περί: 1) παράτασης ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης, β) μείωσης μισθώματος για το ακίνητο που στεγάζεται ο Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Καντίνες σε Αιγιαλό, έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Ψήφιση πίστωσης και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 77.687,83€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, για τη μισθολογική διαφορά των Καθαριστριών Σχολικών κτιρίων, με σύμβαση μίσθωσης έργου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση της αριθμ. 46/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στον Απολογισμό Εσόδων- Εξόδων του, οικον. έτους 2015 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση της αριθμ. 136/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, η οποία αφορά στην τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της, έτους 2016 (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διανοίξεις οδών (2013)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης, για μίσθωση πούλμαν, για τη συμμετοχή της Πάτρας στους 7ους χειμερινούς παιδικούς αγώνες, στην πόλη Innsbruck της Αυστρίας, που πραγματοποιήθηκαν, από 11-16/1/2016 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης υλικών (166.553,07€, για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Σ.Υ.Δ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης υλικών (265.932,15€, για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Σ.Υ.Δ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και εξοπλισμός Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πατρέων (Λαδόπουλου)- Εγκατάσταση κλιματισμού» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση, εκ νέου, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Υψηλών Αλωνίων Πατρών»- ακύρωση της υπ' αριθμ. 232/2016 προηγούμενης απόφασης (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση, εκ νέου, επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτικό Σχολείο Βραχνεϊκων» Δήμου Πατρέων- ακύρωση της αριθμ. 273/2016 προηγούμενης απόφασης (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή οδών και Τεχνικών έργων (2015), στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή στο πάρκο Δημόπουλου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Ολυμπίας Πολυβίου, στον οικογενειακό τάφο της αδελφής της κας Βασιλικής Παπαγιανοπούλου- Πατρώνη (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργίου- Αρμ. Δ/ντής).
Διαγραφή οφειλής του κ. Τσίλη Ζήση, ενοικιαστή περιπτέρου, νοτιοδυτικά στην πλατεία Γεωργίου Α΄ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (BMG RENT A CAR) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Κ. Γαλανού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Θ. Κορδολαίμης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Γ. Λαμπρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Ε. Λόης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Ι. Σουτέρα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Π. Σταμόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Κ. Στρέκλα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Δ. Φραντζής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (Ι. Ανδριόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (Γ. Ζησιμάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (THEROS INTERNATIONAL GAMING Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο - Καζίνο Ρίου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Επιστροφή ποσού (Π. Φωτόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσάκειο Πατρών» (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσάκειο Πατρών», στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (2014-2020) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Περί διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Πατρέων, για το προτεινόμενο προς ένταξη έργο: «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσάκειο Πατρών», στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (2014-2020) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:48:57]