Σάββατο 21 Απριλίου 05:16      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η Διεκδίκηση Και Οι Παράμετροι Που Θέλουν Δουλειά

Η Διεκδίκηση Και Οι Παράμετροι Που Θέλουν ΔουλειάΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ στη διεκδίκηση του θαλασσίου μετώπου- αν και οι διεκδικήσεις θέλουν δύο, εκείνον που τις προτάσσει και εκείνον που καλείται να τις ικανοποιήσει, και η κυβέρνηση δεν μας δίνει ίχνη- είναι χρήσιμο να θυμηθούμε κάποιες παραμέτρους.
Η ΜΙΑ, αφορά τη σιδηροδρομική χάραξη. Επιμένουμε στην υπόγεια διέλευση, αλλά είναι αμφίβολο αν η ΕΡΓΟΣΕ προτίθεται να συγκατανεύσει. Ολα δείχνουν ότι έχει προκρίνει την επίγεια. Σίγουρα, πάντως, οποιαδήποτε σκέψη για αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου πρέπει να συνεκτιμήσει εάν και πώς περνάει ο σιδηρόδρομος.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ, αφορά το εμπορικό λιμάνι. Παλεύουμε να μεταφερθεί η εμπορική δραστηριότητα στη νότια λιμενική ζώνη. Αυτό θα γίνει μόνον εάν (και όταν) μια τέτοια δαπάνη κριθεί επιλέξιμη. Ενδιαμέσως, και για πολύ καιρό, η εμπορική ζωή θα εξυπηρετείται από τις ισχύουσες εγκαταστάσεις. Η εξυπηρέτηση περιλαμβάνει, όπως έχουμε γράψει, την πρόσβαση και την παροχέτευση μεταφορικών οχημάτων. Αυτά, είτε θα περνούν ξυστά στην παραλιακή ζώνη, είτε θα χρησιμοποιούν την Οθωνος-Αμαλίας.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ κι άλλες παράμετροι. Τα πλάνα για τη σημερινή μαρίνα. Εχει σχέδια γι' αυτήν και ο Δήμος, έχει όμως και ο ΟΛΠΑ. Επίσης, η περιορισμένη χωρητικότητα του νέου λιμένος. Διαπιστώθηκε (εκ των υστέρων...) ότι κατά περιόδους, η ζήτηση ξεπερνά τους χώρους ελλιμενισμού που προβλέφθηκαν (για τον εκσυγχρονισμό του!). Αρα δεν μπορεί να εξαιρεθεί απολύτως το παλιό λιμάνι ως υποστηρικτική περιοχή για το νέο. Και αυτό εγείρει ζητήματα τήρησης κανόνων ασφαλείας, που είναι διεθνώς υποχρεωτικοί. Δεν εναπόκεινται στην υπερβατική διάθεση ή την επιλεκτική χαλαρότητα λιμεναρχών. Στις εποχές μας, άλλωστε, καλού κακού, όλοι πρέπει να επιμένουμε στο ζήτημα της ασφάλειας. Οι κίνδυνοι δεν είναι θεωρητικοί.
ΟΛΑ λύνονται. Για να λυθούν όμως χρειάζεται καλή πίστη και συνεργατική διάθεση. Δήμος και Πολιτεία πρέπει να συνεννοηθούν. Υπό τον όρο ότι ο Δήμος έχει αυτή τη διάθεση και δεν θα πνιγεί στους μαξιμαλισμούς. Και ότι η Πολιτεία σκοπεύει πράγματι να υλοποιήσει τη δέσμευση Τσίπρα. Διότι αν δεν σκοπεύει, ματαιοπονούμε. Μάλλον, θα πρέπει όλοι να μιλήσουμε αλλιώς.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:16:51]