Τετάρτη 25 Απριλίου 21:26      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Συνεχίζεται η Αποχή των Δικηγόρων μέχρι τις 6 Ιουνίου

Συνεχίζεται η Αποχή των Δικηγόρων μέχρι τις 6 ΙουνίουΗ Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε σήμερα 24.05.2016 στα γραφεία του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της αποχής δικηγόρων έως και τη Δευτέρα 06.06.2016 και τη σύγκλιση της Ολομέλειας την Παρασκευή 03.06.2016 στην έδρα του ΔΣΑ. Ισχύει το διευρυμένο πλαίσιο χορήγησης αδειών που καθορίστηκε με την προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας,
δηλαδή:
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Παραγραφές - Προθεσμίες
Για τις ποινικές υποθέσεις:
Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α' βαθμό και επταετία σε β' βαθμό.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.
Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Προσθήκες
Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣH και για τις νόμιμες συνέπειες)
Κλήσεις - Προσδιορισμοί
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:26:12]