Δευτέρα 23 Απριλίου 16:44      12°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πατρέων

Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. ΠατρέωνΜε 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει, στις 10.30 το πρωί της Τρίτης, 24 Μαΐου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στην αίθουσά της (στο κτίριο Λαδόπουλου).
Τα θέματα, όπως παρατίθενται στην πρόσκληση, που έχει σταλεί προς τα μέλη από τον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Επιτροπής, Παναγιώτη Μελά, είναι τα ακόλουθα:
1- Άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Πατρέων κατά της υπ' αριθ. 348/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβουλος)
2- Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2015 για έγκριση (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
3- Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την Ασφάλιση των Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
4- Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση δημοπρασίας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για το «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
5- Κατακύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 34ου Νηπιαγωγείου και η επανάληψή του οίκοθεν του Δημάρχου (άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81), διότι δεν παρουσιάστηκε μειοδότης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
6- Κατακύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 46ου Νηπιαγωγείου και η επανάληψή του οίκοθεν του Δημάρχου (άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81), διότι δεν παρουσιάστηκε μειοδότης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
7- Επικαιροποίηση είδους της Ομάδας ΣΤ της υπ' αριθ. 35699/30-03-2016 σύμβασης, για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β για άτομα με νοητική στέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
8- Εξαίρεση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων σε επιλεγμένες θέσεις εντός των ορίων του» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
9- Σύνταξη διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Πλατείες: Βας. Γεωργίου Α΄, Εθνικής Αντίστασης (Όλγας), Ομονοίας, Αγ. Γεωργίου, Τριών Συμμάχων, Υψηλών Αλωνίων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
10- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 28/2016 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια αδρανών υλικών (Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου) και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.938,10 € (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
11- Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Έργα ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
12- Ψήφιση πιστώσεων Π.Ο.Ε. (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
13- Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.999,85 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
14- Ψήφιση πίστωση ποσού 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, για Συντήρηση και Επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
15- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.842,53 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια εξαρτημάτων αναλωσίμων Δ.Ε. Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχναιίκων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
16- Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.407,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 46.248,00 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία-δρόμος), ιδιοκτησίας των κ.κ. Απόστολου, Ιωάννη και Ελευθερίας Στρατούλια, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/97 πράξη εφαρμογής των περιοχών «Αγ. Παντελεήμονας - Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
17- Ψήφιση πίστωσης 1.918,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την Προμήθεια Ανανέωσης Άδειας Χρήσης Λογισμικού για Ιούς του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:44:20]