Παρασκευή 27 Απριλίου 02:08      14°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Θετικά αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο Πατρών σε έκθεση αξιολόγησης

Θετικά αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο Πατρών σε έκθεση αξιολόγησηςΘετικά ήταν τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην 'Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου αναφέρει τα εξής:
Μας κοινοποιήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματός μας. H συνολική αποτίμηση από διακεκριμένους αξιολογητές του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα θετική για το Πανεπιστήμιό Πατρών. Η Επιτροπή αξιολόγησε συνολικά, καθώς και στις επιμέρους ενότητες, σύμφωνα με την εκτίμησή της τη θέση του Πανεπιστημίου Πατρών σε σχέση με τα Διεθνή Πρότυπα Αριστείας. Αν και έχει επίγνωση των δυσμενών συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν ως δικαιολογία για τον μη προσδιορισμό των περιοχών που επιδέχονται βελτίωσης. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμά μας στις είκοσι έξι επιμέρους ενότητες έλαβε τέσσερα "Worthy of merit", δεκαέξι "positive" και έξι "partially Positive". Η Επιτροπή χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Πατρών ως ένα από τα πιο παραγωγικά Πανεπιστήμια της Ελλάδος, αναφορικά με τον αριθμό των Δημοσιεύσεων, την αναγνωρισιμότητα και τη χρηματοδότηση της Έρευνας, και υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθεια της Διοίκησης για βελτίωση σε ένα δυσχερές περιβάλλον. Στα θετικά στοιχεία αναφέρονται τόσο το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος όσο και οι αποτελεσματικές προσπάθειες για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων στις σπουδές. Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης βοήθησε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και επισημάνσεων από την επιτροπή, τις οποίες η Διοίκηση του Πανεπιστημίου προτίθεται να αξιοποιήσει με τη συνεργασία και την αρωγή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θεωρούμε ότι η θετική αυτή αξιολόγηση είναι το αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας που καταβάλει καθένας από την πλευρά του και της συνεργασίας, σε καθημερινή βάση, για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματός μας. Επιθυμούμε ως Πρυτανεία να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών μας, που συνέδραμαν με κάθε τρόπο στην προετοιμασία και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τους τοπικούς φορείς αλλά και τους αποφοίτους μας, για την ουσιαστική συμβολή τους στην Αξιολόγηση του Ιδρύματος. Για εμάς, η θετική αυτή αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας έξω από το πλαίσιο των δυσκολιών της Ελληνικής πραγματικότητας, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ομοψυχία τις προσπάθειες για την ολοκληρωτική επίτευξη της Αριστείας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:08:08]