Κυριακή 24 Ιουνίου 23:15      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πανελλήνιες 2016: Δείτε τα σημερινά θέματα και τις απαντήσεις

Πανελλήνιες 2016: Δείτε τα σημερινά θέματα και τις απαντήσειςΤο pelop.gr σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια ΚΑΠΑ μεταδίδει έγκαιρα τις απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Τα θέματα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας κρίνονται σαφή, κατανοητά και αναμενόμενα. Ωστόσο, μόνο οι μαθητές με γνωστική επάρκεια και κριτική σκέψη θα μπορούσαν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα υπό εξέταση ερωτήματα. Στην πρώτη ομάδα οι μαθητές έπρεπε να ελέγξουν τον χρόνο τους, διότι η έκταση των απαντήσεων των ερωτημάτων Β1 και Β2 ήταν εκτενής. Στην δεύτερη ομάδα, τα ερωτήματα σχετίζονταν με τον συνδυασμό της κεκτημένης ιστορικής γνώσης από το σχολικό βιβλίο και των δοθέντων προς επεξεργασία κειμένων. Στόχος των ερωτημάτων ήταν να αναδειχθεί η κριτική και συνθετική σκέψη των μαθητών. Προσοχή χρειαζόταν στο θέμα Γ1, διότι ζητούνταν συγκεκριμένες ιστορικές γνώσεις από το σχετικό απόσπασμα που απαντούσε στο ερώτημα. Οι μαθητές δεν θα έπρεπε να αναπαράγουν όλες τις πληροφορίες του σχολικού αποσπάσματος, αλλά μόνο όσες απαιτούνταν. Στο θέμα Δ1, ζητήθηκε ο συνδυασμός της κεκτημένης ιστορικής γνώσης με στατιστικό πίνακα που απαιτεί την ερμηνεία των δεδομένων που παρουσιάζονται σ' αυτόν, καθώς και την σύγκριση των δεδομένων μεταξύ τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας ήταν προσεγγίσιμα από το μεγαλύτερο πλήθος των μαθητών. Κάλυπταν όλη την ύλη και ήταν σαφή. Τα θέματα των ασκήσεων αφορούσαν ξεχωριστά τα τρία κεφάλαια της ύλης και δεν ήταν συνδυαστικά. Από πλευράς πράξεων δεν υπήρχε δυσκολία και η δομή των ερωτημάτων ήταν τέτοια, ώστε ακόμα και αν κάποιος μαθητής δεν απαντούσε ένα ερώτημα, μπορούσε να προχωρήσει στο επόμενο.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα και όλες τις απαντήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα kapalearn.gr από τα Φροντιστήρια ΚΑΠΑ.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:15:33]