Κυριακή 22 Απριλίου 07:46      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Από 25 Μαΐου ως 22 Ιουνίου 2016 οι εγγραφές παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Πύργου

Από 25 Μαΐου ως 22 Ιουνίου 2016 οι εγγραφές παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου ΠύργουΑπό την 25η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη αρχίζουν οι εγγραφές παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πύργου για τη σχολική περίοδο 2016-2017 και λήγουν την 22η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη.
Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 25-05-2016 μέχρι και 22-06-2016 καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος (Γυμν. Δούκα & Κονδύλη 1ος όροφος). Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο στο τηλ. 26210-31931 (κ. Σιμιτζή Αικατερίνη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος
Α. Ηλικία παιδιού. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά ηλικίας από 2,5 χρονών (και να αυτοεξυπηρετούνται), μέχρι εγγραφής τους στo Νηπιαγωγείο, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από 01-01-2012 έως 31-03-2014.
Β. Εργασία γονέων ή κάρτα ανεργίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και φωτοαντίγραφο ενσήμων, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. 3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.
Β. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
Γ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, 3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί - ώρα αποχώρησης.
Δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, του φορολογικού έτους 2015, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2015.
Ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΣΤ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και επανεγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2016-2017 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
*Έντυπο αίτησης και κάρτας υγείας παιδιού, θα δίνονται και στους πέντε (5) Παιδ. Σταθμούς.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:46:54]