Δευτέρα 23 Απριλίου 10:29      12°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα το  Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει σήμερα 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση του Σώματος, από τον κ. Δήμαρχο, για το Σχέδιο Νόμου «Σύσταση και Οργάνωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Η θέση της Δημοτικής Αρχής, για την πρόταση της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, σχετικά με δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Οριοθέτηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, επί της οδού Αιγίου (σχετική η αριθμ. 63/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή ζώνη Τοπικής Κοινότητας Ροδινής, κατά την καλοκαιρινή περίοδο (σχετική η αριθμ. 69/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

5. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων μ.β. άνω των 6t και λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β. επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στο τμήμα της από την οδό Καρπασίας έως το τέλος της μάντρας του γηπέδου της Παναχαϊκής (πάροδος Κιτίου) (σχετική η αριθμ. 70/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση παραχώρησης χώρου στην περιοχή της πλαζ Αγυιάς (πρώην Πλαζ ΕΟΤ), για την κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων της ΔΕΥΑΠ, στα πλαίσια της εργολαβίας με τίτλο «Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5») (σχετική η αριθμ. 68/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χρ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

7. Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου υπηρεσιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και ανάθεσή τους σε ιδιώτες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Α. Θεοδωρακόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος).

8. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών των ομάδων Β, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι του απαιτούμενου εξοπλισμού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

9. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως επί προβλεπομένων, από το Σχέδιο Πόλεως Πατρών, κοινοχρήστων χώρων (δρόμων) στις οδούς Κ. Καραμανλή, Αγ. Σπυρίδωνος, Ενιπέως, Μειλίχου, στα Ο.Τ./Κ.Χ. 1497Α, 1497Β και κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης δυτικά του Ο.Τ. 1778 περιοχής Έξω Αγυιάς, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 210718/6479/12-8-2013 εγγράφου της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. και της αριθμ. 589/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθμ. 67/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

10. Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 481.027,37€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Β΄ κατανομή) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

11. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος- Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

12. Προγραμματισμός πρόσληψης για την κάλυψη θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος- Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

13. Αποδοχή της πράξης Ένταξης "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας", με κωδικό ΟΠΣ 5000738, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος- Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

14. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα πέντε (35) ατόμων ήτοι: Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγοί Βυτιοφόρων Οχημάτων, ένα (1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων [εκσκαφέα-φορτωτή (JCB)], ένα (1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων(Γκρέιντερ), δέκα (10) άτομα ΔΕ Τεχνίτες (Δενδροκηπουρών) είκοσι (20) άτομα ΥΕ Εργάτες Δασοπροστασίας & ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα-Τρακτέρ), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κατά την αντιπυρική περίοδο & Δασοπροστασία-Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος- Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Λήψη απόφασης περί: 1)Τροποποίησης της υπ.αριθμ.73/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, για παραχώρηση χώρων Εργατικών Κατοικιών από τον ΟΑΕΔ στον Δήμο Πατρέων και 2) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης με τον ΟΑΕΔ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

16. Έγκριση της αριθμ. 43/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

17. Έγκριση της αριθμ. 56/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

18. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, στα τμήματα εκτός προβολών στις πλατείες (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

19. Γνωμοδότηση, επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κόμβος Καλλιθέας ΝΕΟ Ε.Ο. (111) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου - Αρμ. Δ/ντής).

20. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια», αναδόχου Όθων Κλαουδάτου και Σία Ε.Ε., συμβατικού προϋπολογισμού 244.741,75€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

21. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση- επισκευή Δημοτικών κτιρίων (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

23. Συγκρότηση επιτροπής, για τον συντονισμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, στο χώρο της Πλαζ στην Αγυιά (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

24. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Ανακαίνιση 47ου Νηπιαγωγείου Πατρών» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

25. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πυρασφάλεια Δημοτικού θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

26. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Χριστίνας Παπαγεωργίου, στον οικογενειακό τάφο του εγγονού της Κων/νου Χρυσικού (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου - Αρμ. Δ/ντής).

27. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Αθανασίου Καρπέτα, στον οικογενειακό τάφο του θείου κ. Γεωργίου Μητρόπουλου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου - Αρμ. Δ/ντής).

28. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

29. Καθορισμός συμπληρωματικού κωδικού του προϋπολογισμού, που είναι δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

30. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (Παπαγιανόπουλος Ν. κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, ως Πρόεδρος).

31. Διαγραφή οφειλής (Γκολφινοπούλου Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

32. Διαγραφή οφειλής (Θεοδωρακόπουλος Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

33. Διαγραφή οφειλής (Καλοκαιρινός Π.) (ορθή επανάληψη της 442/2015 απόφασης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

34. Διαγραφή οφειλής (Randazzo T.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

35. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Βελόνας Μ. και Σία Ο.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

36. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Παπανδρέου Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:29:10]